GRAD DUGA RESA|Službene stranice

ZADNJE VIJESTI


ZAKLADA ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA POKREĆE POSEBAN PROGRAM EDUKACIJE – AKADEMIJU RAZVOJA LOKALNIH ZAJEDNICA

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva pokreće jedan poseban program edukacije – Akademiju razvoja lokalnih zajednica. Akademija razvoja lokalne zajednice osmišljena je na način da educira ljude kako bi kroz stečena znanja i vještine, posebno osobne i društvene vještine, u svojoj lokalnoj zajednici pokrenuli promjene. Tražimo ljude koji svjesno žive svoje mjesto, svoju […]

0 comments

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ U POSTUPKU IZRADE III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGE RESE

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29. stavka 2. i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 03/17) te članka 60. Statuta Grada Duge Rese (SG 2/13, 1/15 i 6/17) Gradonačelnik donosi  O D L U […]

0 comments

ŠPORTSKA ZAJEDNICA DUGA RESA RASPISUJE NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TEHNIČKOG TAJNIKA ŠPORTSKE ZAJEDNICE

Na temelju Odluke Izvršnog odbora Športske zajednice Duga Resa od 12. veljače 2019. g., Športska zajednica Duga Resa dana 15. veljače 2019. g. raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog (1) izvršitelja (M/Ž) za radno mjesto tehnički tajnik Športske zajednice, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca. Opis poslova radnog mjesta: obavlja […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – III. IZMJENE I DOPUNE PPUG DUGE RESE

Grad Duga Resa dana 13.02.2019. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese, E-JN-59/2019-2. Rok za dostavu ponuda je 20. veljače  2019. godine do 12:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda. Tekst i tražene obrasce Poziva za […]

0 comments

ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH POTPORA ZA AKTIVNOSTI UDRUGA U 2019.

Temeljem članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 1/15, 6/17, 10/17, 2/18 i 6/18 – pročišćeni tekst), članka 33. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18) i Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora […]

0 comments

PROJEKT „REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE PROMETNICE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE“

Radovi se odnose na rekonstrukciju nerazvrstane prometnice na području grada Duge Rese u  katastarskoj općini Grščaki, k.č. 2193. Glavni cilj Projekta je doprinijeti unapređenju kvalitete života lokalnog stanovništva kroz razvoj komunalne infrastrukture. Očekivani rezultati Projekta su: rekonstruirana nerazvrstana prometnica, podignuta razina sigurnosti odvijanja prometa predmetnom nerazvrstanom prometnicom te ostvarena zadovoljavajuća razina usluge predmetne nerazvrstane prometnice. […]

0 comments

LAG VALLIS COLAPIS OBJAVIO 2. LAG NATJEČAJ

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis objavila je Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“,sukladan tipu operacije 4.2.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 1.556.625,00 HRK, a udio javne potpore […]

0 comments

OBILJEŽAVANJE DANA EUROPSKOG BROJA 112

11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112. U Republici Hrvatskoj jedinstveni europski broj za hitne službe 112 uveden je 11. veljače 2005. godine, te je uspostavljen jedinstveni sustav kojemu je osnovna zadaća prijem svih hitnih poziva na broj 112, neovisno o teritorijalnoj ili strukovnoj nadležnosti hitnih službi. Županijski centri 112 zaprimaju pozive upućene na […]

0 comments

20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGE RESE

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Duge Rese održati će se 15. veljače 2019. godine s početkom u 09,00 sati. Dnevni red sjednice preuzmite ovdje

0 comments

PRIVREMENA OBUSTAVA DIJELA JAVNOG POZIVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2019. GODINI

Grad Duga Resa privremeno obustavlja zaprimanje pisanih prijedloga po Javnom pozivu za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od  interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini od 17. siječnja 2019. godine. Privremena obustava odnosi se na aktivnosti udruga koje djeluju u  području socijalnih usluga, humanitarne djelatnosti, zaštite i  promicanje prava OSI, djece s teškoćama […]

0 comments

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG PLANA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM ZA GRAD DUGU RESU OD 2019. DO 2020.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15 ) Grad Duga Resa provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlozima općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i drugih pravnih osoba. Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Plana izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom za Grad […]

0 comments

ODGOVOR NA PITANJE BRANITELJA

Nepotpisani branitelj u gradsku upravu podnio je prijedlog da se Odboru za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje dostavi na razmatranje mogućnost otpisivanja dugova hrvatskim braniteljima koji žive od socijalne pomoći, a koji imaju dugove prema Gradu ili gradskim tvrtkama ( režijski troškovi i dr. ) Kako se podnositelj navedenog prijedloga nije potpisao pa je nemoguće […]

0 comments

POZIV NA JAVNI UVID PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Grad Duga Resa objavljuje P O Z I V  N A   J A V N I   U V I D  Grad Duga Resa izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Duge Rese (u daljnjem tekstu: […]

0 comments

19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGE RESE

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Duge Rese održati će se 31.01.2019. (četvrtak) s početkom u 09,0 sati. Dnevni red sjednice preuzmite ovdje.

0 comments

PRORAČUN U MALOM 2019.

0 comments

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKUH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU, A KOJE SU OSTVARILE FINANCIJSKU POTPORU FONDOVA EU I DRUGIH DONATORSKIH TIJELA U 2019. GODINI

Grad Duga Resa raspisao je dana 22. siječnja 2019. godine javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama s područja Grada Duge Rese u 2019. godini koje su ostvarile financijske potpore fondova EU i drugih donatorskih tijela. Ukupna vrijednost natječaja iznosi 40.000,00 kn od čega je iznos od 10.000,00 kn namijenjen za sufinanciranje programa/projekata udruga sukladno Programu […]

0 comments

PREZENTACIJA IDEJNOG RJEŠENJA MOSTA NA MREŽNICI U BUKOVLJU

Pozivaju se svi zainteresirani građani da prisustvuju prezentaciji „Idejno rješenje mosta na Mrežnici u Bukovlju“ te aktivno sudjeluju u javnoj raspravi koja će se održati u ponedjeljak 21.01.2019., s početkom u 18 sati, u prostoru DVD-a Bukovlje. Prezentaciju će održati projektant dr.sc. Alex Kindij kao izrađivač istog.

0 comments

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2019. GODINU

Grad Duga Resa raspisao je dana 17. siječnja 2019. godine javni poziv za dodjelu sredstava udrugama koje svoje aktivnosti provode na području Grada Duge Rese i tako doprinose razvoju lokalne zajednice i poboljšavaju kvaliteta života u zajednici. Putem ovog poziva sredstva se mogu dodijeliti udrugama sa sjedištem u Dugoj Resi te udrugama koje nemaju registrirano […]

0 comments

PRATITE NAS NA FACEBOOK-U

Facebook Pagelike Widget