GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

BAGATELNA NABAVA

BAGATELNA NABAVA – NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, TONERA I TINTI I MATERIJALA ZA TISKARSKI STROJ

Grad Duga Resa dana 10.04.2017.g. objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za nabavu UREDSKOG MATERIJALA, TONERA I TINTI I MATERIJALA ZA TISKARSKI STROJ, E – BAG – 01/2017-6.

Rok za dostavu ponuda je 19.04.2017.g. do 12,00 sati, što je detaljnjije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

Tekst i tražene obrasce Poziva za dostavu ponuda preuzmite ovdje.

Troškovnik A preuzmite ovdje.

Troškovnik B  preuzmite ovdje.

Troškovnik C preuzmite ovdje.