GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Prodaja nekretnina

OBAVIJEST O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa obavještava zainteresirane da je Općinski sud u Karlovcu Zaključkom od 3. VII 2019. godine odredio prodaju nekretnine u vlasništvu Grada i to k.č. broj 1707/5 kuća i dvorište površine 424 čhv upisane u zk. ul. 1632 k.o. Duga Resa . Vrijednost ove nekretnine utvrđena je u iznosu od 230.000,00 kn a na prvoj dražbi ne može se prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti odnosno ne za manje od 184.000,00 kn a na drugoj dražbi ne ispod 3/5 utvrđene vrijednosti, odnosno ne za manje od 138.000,00 kn.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 047/819-012 ili 047/819-027 ili na email adresu: kristina.luketic@dugaresa.hr