GRAD DUGA RESA|Službene stranice

slika

ZADNJE NOVOSTI

Grad Duga Resa objavljuje Javni poziv

Grad Duga Resa objavljuje Javni poziv kojim Grad Duga Resa, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Duge Rese, obaviještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Cijeli poziv preuzmite ovdje. Svi nositelji prava na […]

0 comments

Izvođenje radova na rekonstrukciji ceste ispod željezničkog podvožnjaka na Staroj cesti u Dugoj Resi

Grad Duga Resa dana 1.07.2015.nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji ceste ispod željezničkog podvožnjaka na Staroj cesti u Dugoj Resi sa gospodarskim subjektom CESTE KARLOVAC d.d., Belajske Poljice, Poslovni Park Karlovac 1/a općine Barilović, Duga Resa.

0 comments

Izrada glavnih projekata rekonstrukcije nerazvrstanih cesta sa oborinskom odvodnjom i ishođenje potvrde na glavne projekte na području Grada Duge Rese sa gospodarskim subjektom ULJANIK d.o.o.

Grad Duga Resa dana 1.07.2015.nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o izvršenju usluge izrade glavnih projekata rekonstrukcije nerazvrstanih cesta sa oborinskom odvodnjom i ishođenje potvrde na glavne projekte na području Grada Duge Rese sa gospodarskim subjektom ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja.

0 comments

PROJEKT PODURES

Dana, 20. srpnja  u Zagrebu u prostorijama Hrvatske obrtničke komore zamjenik gradonačelnika Tomislav Boljar potpisao je Ugovor u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava HR.1.1.11 „ Obrazovanje za poduzetništvo  i obrt “ u sklopu Europskog socijalnog fonda  Operativnog programa razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Grad Duga Resa  kao nositelj projekta „PODURES“ Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja […]

0 comments

Grad Karlovac po sedmi puta organizira Sajam udruga

Sajam će se održati zadnju subotu u rujnu, točnije 26.09.2015. godine, a prijave udruga se očekuju najkasnije do 11.09.2015. godine. Prijave se primaju isključivo putem prijavnog obrasca kojega možete preuzeti ovdje, a ukoliko ga dostavljate mailom, nije potreban pečat. Popunjene prijavne obrasce šaljite na mail adresu suk@karlovac.hr. I ove godine izvšrni organizator je udruga Carpe Diem pa […]

0 comments

Dostava prijave potreba za radnikom za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Napomena:  prijave po oglasu mogu se  dostavljati od 13.07. do 20.07.2015. Poštovani, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, odobrio je Program stručnog osposobljavanja osoba primljenih na rad u u gradsku upravu bez zasnivanja radnog odnosa. Obzirom na odobreni Program, Grad Duga Resa prijavljuje potrbu za sljedećim osobama:   samostalni upravni referent za imovinsko pravne […]

0 comments

OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA

Sukladno članku 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14) samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno […]

0 comments

Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duga Rese

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Duga Rese saziva 16 sjednicu 9. srpnja 2015. u 9.00h u gradskoj vijećnici. Cijeli poziv preuzmite ovdje

0 comments

Natječaj za opremanje scenskog prostora polivalentne dvorane Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa

Grad Duga Resa je dana 30.06.2015.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave u svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu objavio Natječaj za opremanje scenskog prostora polivalentne dvorane Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, E-MV- 12/2015-4. Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje troškovnik možete preuzeti ovdje  

0 comments

Rang liste projekata od interesa za Grad Dugu Resu 2015. godine

Na temelju provedene evaluacije Povjerenstva za rangiranje projekata od interesa za Grad Dugu Resu u 2015. godini Gradonačelnik donosi Zaključak o donošenju Rang liste projekata od interesa za Grad Dugu Resu 2015. godine. Tekst zaključka možete vidjeti ovdje

0 comments

Dani Duga Rese

Prigodom obilježavanja dana Grada Duge Rese organizirane su različite kulturno, sportske i zabavne manifestacije pa se pozivaju svi građani grada Duge Rese kao i svi ostali koji će u Programu Dana Grada pronaći za sebe zanimljive aktivnosti da dođu i pridruže se proslavi Dana Grada Duge Rese

0 comments

JAVNI NATJEČAJ za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine kčbr. 2172/1, k.o. Duga Resa 2

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj 11.6.2015. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 2172/1 k.o. Duga Resa 2 (kuća u Ulici Brodac) . Tekst natječaja pogledajte ovdje Podatke o nekretnini i sve druge obavijesti mogu se dobiti pozivom na telefon 047/819-012

0 comments

Poziv na 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duge Rese

Na temelju članka 87. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 05/09, 08/12, 09/12, 02/13, 08/13, 12/13, 02/14) predsjednik Gradskog vijeća Grada Duge Rese saziva 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duge Rese dana 11. lipnja 2015. godine ( četvrtak ) u 09,00 sati u gradskoj vijećnici POZIV PREUZMITE OVDJE

0 comments

OBILAZAK GRADILIŠTA

Gradonačelnik je obavio redovan pregled gradilišta u gradu : – rekonstrukcija nadvožnjaka na Staroj cesti – rekonstrukcija Samovojskine ulice – izgradnja nogostupa u Belajskoj Vinici – postavljena nova autobusna nadstrešnica u Gornjem Mrzlom Polju.

0 comments

PREZENTACIJA PROJEKTA MALA TRŽNICA SEOSKIH PROIZVODA

Dana 30.05.2015. god., u Brigu, u Dugoj Resi s početkom u 10,00 sati održat će se prezentacija novog gradskog projekta pod nazivom „Mala tržnica seoskih proizvoda“. Na prezentaciji projekta bit će prisutni predstavnici partnera na projektu i to predstavnici Grada Duge Rese, LAG Vallis Colapisa i KUD-a Sveti Juraj. Također prezentaciji će biti prisutni i […]

0 comments

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – IZRADA GLAVNIH PROJEKATA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA SA OBORINSKOM ODVODNJOM I ISHOĐENJE POTVRDA NA GLAVNE PROJEKTE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa dana 26.05.2015.g. objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za nabavu usluga “IZRADA GLAVNIH PROJEKATA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA SA OBORINSKOM ODVODNJOM I ISHOĐENJE POTVRDA NA GLAVNE PROJEKTE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE, E-BAG-05/2015-3.” Rok za dostavu ponuda je 3.06.2015.g. do 12 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu […]

0 comments

Gradonačelnik je donio Odluku o značajnim manifestacijama na području Grada Duge Rese

U svrhu lakšeg praćenja i kvalitetnijeg organiziranja manifestacija na području Grada Duge Rese, Gradonačelnik je dana 07. travnja 2015. godine donio Odluku o značajnim manifestacijama na području Grada Duge Rese čiji tekst možete pročitati ovdje

0 comments

Javni poziv fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Prijava za bespovratna sredstva podnosi se direktno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja. Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća će biti otvoren do […]

0 comments

Obilježen 6. svibnja – 70. godišnjica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Grada Duge Rese

Predstavanici Udruge antifašističkih boraca iz drugog svjetskog rata  i predstavnici Grada Duge Rese polaganjem vijenaca obilježili su 6. svibnja dan oslobođenja Grada Duge Rese kao i 70 godina pobjede nad fašizmom koji se obilježava u cijelom svijetu.

0 comments