Vi ste ovdje: Grad Duga Resa|Službene stranice

ZADNJE NOVOSTI

18/02/2015(0)
Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe s područja grada Duge Rese da u Grad Duga Resu, Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa ili na e-mail adresu: grad-dugaresa@dugaresa.hr najzad do 26.2. 2015. godine podnesu prijedlog kandidata s područja grada ili Karlovačke županije za dodjelu priznanja kako je navedeno ... Čitaj više
11/02/2015(0)
Grad Duga Resa dana 4.02.2015.g. nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o izvršenju usluge izrade geodetskih podloga za nerazvrstane ceste na području Grada Duge Rese sa gospodarskim subjektom GEO-KOM d.o.o., B.J.Jelačića 87, 47 250 Duga Resa.
11/02/2015(0)
Grad Duga Resa dana 4.02.2015.g. nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o izvršenju usluge izrade idejnih rješenja i ishođenja svih posebnih uvjeta koji prethode izradi glavnih projekata rekonstrukcije cesta na području Grada Duge Rese sa gospodarskim subjektom ULJANIK d.o.o, Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja.
05/02/2015(0)
Obavještavaju se udruge koje su registrirane na području Grada Duge Rese da je Gradonačelnik dana 05. veljače 2015. godine donio Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2015. godini. Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od ...
05/02/2015(0)
Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj dana 11. 12. 2014. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog neizgrađenog zemljišta. Tekst natječaja pogledajte ovdje.
03/02/2015(0)
Obavještavaju se zainteresirane udruge koje djeluju na području Grada Duge Rese da je Karlovačka županija dana 30. siječnja 2015. objavila poziv za prijavu projekata udruga u Karlovačkoj županiji za 2015. godinu. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave, a javni poziv je objavljen u Večernjem listu ...
30/01/2015(0)
Grad Duga Resa objavljuje poziv za dostavu ponuda za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije na području Grada Duge Rese za razdoblje od četiri godine. Dokumentaciju za nadmetanje preuzmite ovdje, a troškovnike ovdje. Rok za dostavu ponuda je 10. veljače 2015. godine
22/01/2015(0)
OBAVJEŠTAVAJU SE ZAINTERESIRANI GRAĐANI GRADA DUGE RESE DA JE GRAD DUGA RESA DANA 22.01.2015.G U VEČERNJEM LISTU OBJAVIO NATJEČAJ ZA DODJELU 5.STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA GRADA DUGE RESE ZA AK.GOD.2014./15. KOJI ĆE BITI RASPISAN DO 30.01.2015.G. TEKST NATJEČAJA I OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIJAVU NA ISTI NATJEČAJ MOŽETE POGLEDATI OVDJE. NATJEČAJ ĆE  BITI ...
29/12/2014(0)
Konačna verziju teksta koji će biti objavljen u Večernjem listu 28.12.2014. pogledajte OVDJE Odluka Ministarstva o stavljenju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš eksploatacijskog polja Zvečaj pogledajte OVDJE
24/12/2014(0)
Grad Duga Resa dana 24.12.2014.g. objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku bagatelne nabave izrada idejnih rješenja i ishođenje svih posebnih uvjeta za rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese, E-BAG-05/2014-14. Tekst poziva za dostavu ponuda, zajedno sa troškovnikom i obrascima koje je potrebno popuniti preuzmite OVDJE
24/12/2014(0)
Grad Duga Resa dana 24.12.2014.g.objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku bagatelne nabave izrada geodetskih podloga za nerazvrstane ceste na području Grada Duge Rese, E-BAG-05/2014-13. Tekst poziva za dostavu ponuda, zajedno sa troškovnikom i obrascima koje je potrebno popuniti preuzmite OVDJE
04/12/2014(0)
Gradu Dugoj Resi dodijeljen je certifikat „Transparentna javna nabava“ zbog poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava te javne i transparentne objave na web stranicama. Certifikat „Transparentna javna nabava“ je garancija nadzornih mehanizama u postupcima javne nabave i provedbi javnih ugovora, te predstavlja ...
02/12/2014(0)
12. sjednica Gradskog vijeća Grada Duge Rese održati će se dana 11. prosinca 2014. godine (četvrtak) u 09,00 sati. Dnevni red sjednice preuzmite ovdje.
01/12/2014(0)
Turistička zajednica Karlovačke županije predstavila je dva promotivna materijala za područje gradova   Karlovac i Duga Resa i Općina Ribnik i Netretić i to Turističko – planinarski zemljovid i Brošuru o stazama za nordijsko hodanje. Projekti su realizirani u suradnji s partnerima koji su sufinancirali projekt , Hrvatskom gorskom službom ...
26/11/2014(0)
Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva Grada Duge Rese nalazi se u zgradi Grada Duge Rese, Trg sv. Jurja 1, II. kat, telefon 047/819-012. U subotu, 10. siječanj 2015. povjerenstvo dežura u vremenu od 10,00 – 15,00 sati. U ostalo vrijeme za sve informacije možete se obratiti na broj mob.: 098/ ...
25/11/2014(0)
U Gradu Duga Resi trenutno se provodi prva od tri faze certifikacije gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem temeljem Ugovora o certifikaciji gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem u skupu programa BFC SEE. Od 12 gradova i općina iz cijele Hrvatske koji su se prijavili na natječaj, ...
25/11/2014(0)
Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za provođenje postupka javne nabave i bagatelne nabave, ovlašten od strane naručitelja Pučko otvoreno učilište Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa a za potrebe zgrade Gradske uprave, Športskog doma, Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa, u postupku ...