|Monday, September 15, 2014
Vi ste ovdje: Grad Duga Resa|Službene stranice

ZADNJE NOVOSTI

09/09/2014(0)
Dječji vrtić Duga Resa objavljuje Poziv za upis djece u program predškole Dječjeg vrtića Duga Resa za 2014./2015. pedagošku godinu koji možete preuzeti ovdje. Čitaj više
05/09/2014(0)
Grad Duga Resa dana 05.09.2014. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu i ugradnju dizala za osobe s invaliditetom uz stubište javne zgrade Grada Duge Rese. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.
29/08/2014(0)
Grad Duga Resa objavljuje prvo objašnjenje dokumentacije za nadmetanje u postupku bagatelne nabave radova na uređenju odvodnje – Potok Curak i Jelačićeva ulica, 3/2014-8 a vezano na upit jednog gospodarskog subjekta od dana 03.09.2014. koji možete preuzeti ovdje. Grad Duga Resa objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku bagatelne ...
29/08/2014(0)
Grad Duga Resa objavljuje prvo objašnjenje dokumentacije za nadmetanje u postupku bagatelne nabave radova na izgradnji nogostupa Belajska Vinica II. faza, E-BAG-10/2014-7 vezano na upit jednog gospodarskog subjekta koji možete preuzeti ovdje. Grad Duga Resa objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku bagatelne nabave za izgradnju nogostupa Belajska Vinica ...
13/08/2014(0)
12. kolovoza 2014. god. potpisan je sporazum o sufinanciranju radova na zamjeni podvožnjaka Komljenovićeva u Dugoj Resi. Navedeni podvožnjak jedini je siguran spoj starog i novog dijela grada Duge Rese. Vrijednost zahvata je oko 3,9 milijuna kuna od čega HŽ Infrastruktura financira 3,5 milijuna kuna a Grad Duga Resa ...
14/07/2014(0)
Na dugoreškom kupalištu od 18.07.2014. godine počinje Riječno kino.
14/07/2014(0)
Prema čl. 26. i 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (N.N. br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14) Nezavisna lista grupe birača Marko Galović objavljuje financijske izvještaje za razdbolje 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine koje možete preuzeti ovdje.  
10/07/2014(0)
10. sjednica Gradskog vijeća Grada Duge Rese održati će se 17. srpnja 2014. godine u gradskoj vijećnici s početkom u 09,00 sati. Dnevni red sjednice preuzmite ovdje.