GRAD DUGA RESA|Službene stranice

ZADNJE VIJESTI


JEDNOSTAVNA NABAVA – Program zaštite kulturnog dobra Gornji mlin i most

Grad Duga Resa dana 19. rujna 2019. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Program zaštite kulturnog dobra Gornji mlin i most, JN-76/2019 Rok za dostavu ponuda je 25. rujna 2019. godine do 12:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda. Tekst i tražene obrasce Poziva za dostavu […]

0 comments

Poziv na radionicu “Porezne obveze korisnika potpora PRR RH 2014.-2020.”

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis organizira radionice na temu “Porezne obveze korisnika potpora iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.”. Pozivamo sve postojeće i potencijalne korisnike potpora iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. da prisustvuju radionici koja će se održati u Karlovcu (Hotel Korana – Srakovčić, Perivoj Josipa Vrbanića 8) dana 27. rujna ili u Pisarovini […]

0 comments

HBOR-ov Infodan – individualni razgovori s poduzetnicima

Pozivamo vas na HBOR-ov Infodan, koji će se održati u ponedjeljak, 23. rujna, u HGK – Županijskoj komori Karlovac od 10 do 14 sati. Predviđeno vrijeme individualnog razgovora za svakog poduzetnika je 30 minuta. Ukoliko ste zainteresirani obaviti stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugim aktivnostima putem Hrvatske banke za obnovu […]

0 comments

Natječaj za dodjelu stipendija UČENICIMA na području Karlovačke županije za školsku godinu 2019./2020.

Karlovačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija učenicima u školskoj godini 2019./2020. Natječaj je objavljen na poveznici: https://www.kazup.hr/natjecaji/prosvjeta-kultura-sport/1001535-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-na-podrucju-karlovacke-zupanije-za-skolsku-godinu-2019-2020.html Rok za predaju zahtjeva je 27. rujna 2019. (Natječaj za studente bit će objavljen 15. listopada 2019. godine.) Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija UČENICIMA na području Karlovačke županije za školsku godinu 2019./2020. ZAHTJEV za […]

0 comments

NATJEČAJ ZA DODJELU PROSTORA UDRUGAMA NA KORIŠTENJE

Grad Duga Resa raspisuje Natječaj za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Duge Rese na korištenje udrugama s područja Grada Duge Rese radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Duga Resu, a sve temeljem članka 3. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju Grada Duge Rese na korištenje […]

0 comments

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Duge Rese za 2020. godinu

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine broj 25/13 i 85/15) Grad Duga Resa provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa  potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Duge Rese za 2020. godinu (prijedlog Programa) Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu nacrta  prijedloga […]

0 comments

OBAVIJEST O PRODAJI NEKRETNINE K.Č. BROJ 2172/1 K.O. DUGA RESA

Grad Duga Resa donio je Odluku o prodaji nekretnine k.č. br. 2172/1 k.o. Duga Resa 2 koja  u naravi predstavlja kuću u Dugoj Resi, Brodac 29. Nekretnina se prodaje putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda, a koji će u naredno vrijeme biti objavljen na web stranici Grada (www.dugaresa.hr) i na oglasnoj ploči Grada. Ukupna cijena […]

0 comments

Upute za izradu Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 2020.-2022. godine

Upravni odjel za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 2020.-2022. godine i dostavio ih proračunskim korisnicima. Tekst Upute možete preuzeti ovdje. Upute su izrađene na temelju Uputa za izradu proračuna JLP(R)S 2020-2022. koje su objavljene na web stranici Ministarstva financija. Model prijedloga financijskog plana […]

0 comments

DUGOREŠKIM OSNOVNOŠKOLCIMA SRETAN POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE

Povodom nove školske godine Grad Duga Resa je za sve dugoreške osnovnoškolce izvršio nabavu radnih bilježnica procijenjene vrijednosti 246.444,68 kn. Kako bi nova školska godina bila što edukativnija te kako bi Grad Duga Resa proveo jednu od aktivnosti u projektu održivog gospodarenja otpadom to su za radne bilježnice nabavljene i prigodne edukativne naljepnice s eko […]

0 comments

OBAVIJEST O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa obavještava zainteresirane da je Općinski sud u Karlovcu Zaključkom od 3. VII 2019. godine odredio prodaju nekretnine u vlasništvu Grada i to k.č. broj 1707/5 kuća i dvorište površine 424 čhv upisane u zk. ul. 1632 k.o. Duga Resa . Vrijednost ove nekretnine utvrđena je u iznosu od 230.000,00 kn a na […]

0 comments

Besplatni programi osposobljavanja u Učilištu Ambitio u okviru projekta „3D u hrvatskom turizmu“

Učilište Ambitio u okviru projekta „3D u hrvatskom turizmu“, financiranog iz Eurospskog socijalnog fonda, provest će tri programa osposobljavanja namijenjena nezaposlenim osobama mlađima od 25 godina i starijima od 54 godine. Riječ je o programima osposobljavanja za domaćina/cu smještajnih kapaciteta, domaćina/cu broda i domaćina/cu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva. Zahvaljujući Ministarstvu turizma i sredstvima Europske unije […]

0 comments

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE I OPĆE IGRAONICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole koji se provodi u Dječjem vrtiću Duga Resa. Više o upisu preuzmite ovdje. Pozivaju se roditelji djece od navršenih tri do pet godina života, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program […]

0 comments

KVALITETA POVRŠINSKE VODE KOJA SE TRADICIONALNO KORISTI ZA KUPANJE U DUGOJ RESI

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Služba za zdravstvenu ekologiju u razdoblju od 07. do 09. kolovoza 2019. izvršilo je uzimanje uzoraka i analizu vode za kupanje na rijeci Mrežnici. Uzorak površinske vode rijeke Mrežnice na lokacijama koja se tradicionalno koristi za kupanje u Dugoj Resi te na Mrežničkom Brigu prema rezultatima ispitivanja pokazalo je […]

0 comments

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU SAMOSTALNOG UPRAVNOG REFERENTA ZA EU FONDOVE NA ODREĐENO VRIJEME

U privitku se nalaze raspisani Oglas za prijam u službu samostalnog upravnog referenta za EU fondove na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove, Referada za gospodarstvo i europske integracije u Grada Duge Rese  s rokom prijave do 19.08.2019. (utorak). U privitku se nalaze podaci o plaći i […]

0 comments

Sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan Hrvatskih branitelja!

0 comments

KVALITETA POVRŠINSKE VODE KOJA SE TRADICIONALNO KORISTI ZA KUPANJE U DUGOJ RESI

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Služba za zdravstvenu ekologiju u razdoblju od 23. do 25. srpnja 2019. izvršilo je uzimanje uzoraka i analizu vode za kupanje na rijeci Mrežnici. Uzorak površinske vode rijeke Mrežnice na lokacijama koja se tradicionalno koristi za kupanje u Dugoj Resi te na Mrežničkom Brigu prema rezultatima ispitivanja pokazalo je […]

0 comments

Raspored odvoza komunalnog otpada povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

0 comments

JAVNA NABAVA – ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA KASAR – REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE

Grad Duga Resa dana 30.07.2019. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za javnu nabavu – energetske obnove Dječjeg vrtića Kasar – rekonstrukcija kotlovnice, oznake E-MV-11/2019. Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2019/S 0F2-0030868 koji možete preuzeti ovdje

0 comments