GRAD DUGA RESA|Službene stranice

slika

ZADNJE NOVOSTI

IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

Predsjednica Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori će se održati u nedjelju 8. studenog 2015. godine. Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva za Grad Dugu Resu nalazi se u zgradi Grada Duge Rese, Trg Svetog Jurja 1, II kat, telefon 819-012, mobitel 098/981-5740. Obavijest biračima Birači  Grada Duge Rese […]

0 comments

Gradonačelnik Grada Duge Rese donio je 5. listopada 2015. godine Odluku o prodaji građevinskog neizgrađenog zemljišta u k.o. Duga Resa 2

Gradonačelnik Grada Duge Rese donio je 5. listopada 2015. godine Odluku o  prodaji građevinskog neizgrađenog zemljišta u k.o. Duga Resa 2. Oglas o raspisivanju javnog natječaja za prodaju predmetnog zemljišta objavljen je u Večernjem listu, 9. listopada 2015. Ponude na natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave u Večernjem listu. Tekst […]

0 comments

IZBOR SAVJETA MLADIH GRADA DUGE RESE ZA 2015.-2018.

U tijeku je rok za predlaganje kandidata i zamjenika kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Duge Rese za razdoblje 2015.-2018. god. Kandidature se zaprimaju od 07.10.2015. do 15.10.2015. Obrazac prijedloga preuzmite ovdje te o samom postupku izbora više pročitajte u javnom pozivu.

0 comments

PROJEKT PODURES

  U sklopu Europskog socijalnog fonda Operativnog programa razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., projekta Grada Duge Rese „PODURES“ Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja Duge Rese i okolice, 08. i 21. rujna 2015. održani su koordinacijski sastanci s partnerima i suradnicima. Na 1. sastanku sudjelovali su ispred Udruženje obrtnika Duga Resa Mladen Puškarić i Maja Draganjac, a ispred Srednje škole Duga […]

0 comments

OGLAS ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Raspisan je oglas za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto stručnog suradnika na poslovima Gradske službe u Gradu Dugoj Resi. Prijave se primaju od 29.09.2015. do 07.10.2015. Više u samom oglasu koji se nalazi OVDJE

0 comments

NABAVA NOVE KOMUNALNE OPREME ZA GRAD DUGA RESU

Grad Duga Resa ostvario je nabavu nove komunalne opreme i to kontejnera za razvrstavanje otpada a sve sukladno smjernicama održivog gospodarenja otpadom. Obzirom na navedeno nabavljeni su kontejneri za odlaganje papira, stakla i PVC-a koji će se moći raspoznati po različitim bojama. Ukupna vrijednost navedene nabave je 44.400,00 kuna s time da će Fond za […]

0 comments

Projekt ‘Praktična kuća znanja’ – jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu

Dana 24. rujna 2015, u prostorijama na adresi Bana Josipa Jelačića 28 A u Dugoj Resi, održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekt „Praktična kuća znanja“ Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije. Partneri na projektu su: Karlovačka županija, Grad Duga Resa i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac. Suradnici i korisnici […]

0 comments

Javni poziv za kreditiranje studenata

  REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD DUGA RESA GRADONAČELNIK KLASA: 602-01/15-01/04 URBROJ: 2133/03-02/06-15-1 Duga Resa,  17. rujna 2015. godine Na temelju članka 3. Pravilnika o kreditiranju studenata preddiplomskih i diplomskih studija (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/08, 10/08 i 07/09) i članka 60. Statuta  Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13) […]

0 comments

Natječaj za stručno osposobljavanje

Predmet: dostava prijave potreba za radnikom za  stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Poštovani, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, odobrio je Program stručnog osposobljavanja osoba primljenih na rad u u gradsku upravu bez zasnivanja radnog odnosa. Obzirom na odobreni Program, Grad Duga Resa prijavljuje potrebu za sljedećom osobom: stručni suradnik za […]

0 comments

Poziv na 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duga Rese

Na temelju članka 87. poslovnika Gradskog vijeća Grada Duga Resa (Službeni glasnik Grada Duga Resa 05/09, 08/12, 09/12, 02/13, 08/13, 12/13, 02/14 ) predsjednik Gradskog vijeća Grada Duga Rese saziva 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duga Rese dana 10. rujna 2015.(četvtak) u 9,00h u gradskoj vijećnici Poziv preuzmite OVDJE    

0 comments

Grad Duga Resa objavljuje Javni poziv

Grad Duga Resa objavljuje Javni poziv kojim Grad Duga Resa, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Duge Rese, obaviještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Cijeli poziv preuzmite ovdje. Svi nositelji prava na […]

0 comments

Izvođenje radova na rekonstrukciji ceste ispod željezničkog podvožnjaka na Staroj cesti u Dugoj Resi

Grad Duga Resa dana 1.07.2015.nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji ceste ispod željezničkog podvožnjaka na Staroj cesti u Dugoj Resi sa gospodarskim subjektom CESTE KARLOVAC d.d., Belajske Poljice, Poslovni Park Karlovac 1/a općine Barilović, Duga Resa.

0 comments

Izrada glavnih projekata rekonstrukcije nerazvrstanih cesta sa oborinskom odvodnjom i ishođenje potvrde na glavne projekte na području Grada Duge Rese sa gospodarskim subjektom ULJANIK d.o.o.

Grad Duga Resa dana 1.07.2015.nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o izvršenju usluge izrade glavnih projekata rekonstrukcije nerazvrstanih cesta sa oborinskom odvodnjom i ishođenje potvrde na glavne projekte na području Grada Duge Rese sa gospodarskim subjektom ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja.

0 comments

PROJEKT PODURES

Dana, 20. srpnja  u Zagrebu u prostorijama Hrvatske obrtničke komore zamjenik gradonačelnika Tomislav Boljar potpisao je Ugovor u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava HR.1.1.11 „ Obrazovanje za poduzetništvo  i obrt “ u sklopu Europskog socijalnog fonda  Operativnog programa razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Grad Duga Resa  kao nositelj projekta „PODURES“ Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja […]

0 comments

Grad Karlovac po sedmi puta organizira Sajam udruga

Sajam će se održati zadnju subotu u rujnu, točnije 26.09.2015. godine, a prijave udruga se očekuju najkasnije do 11.09.2015. godine. Prijave se primaju isključivo putem prijavnog obrasca kojega možete preuzeti ovdje, a ukoliko ga dostavljate mailom, nije potreban pečat. Popunjene prijavne obrasce šaljite na mail adresu suk@karlovac.hr. I ove godine izvšrni organizator je udruga Carpe Diem pa […]

0 comments

Dostava prijave potreba za radnikom za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Napomena:  prijave po oglasu mogu se  dostavljati od 13.07. do 20.07.2015. Poštovani, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, odobrio je Program stručnog osposobljavanja osoba primljenih na rad u u gradsku upravu bez zasnivanja radnog odnosa. Obzirom na odobreni Program, Grad Duga Resa prijavljuje potrbu za sljedećim osobama:   samostalni upravni referent za imovinsko pravne […]

0 comments

OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA

Sukladno članku 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14) samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno […]

0 comments

Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duga Rese

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Duga Rese saziva 16 sjednicu 9. srpnja 2015. u 9.00h u gradskoj vijećnici. Cijeli poziv preuzmite ovdje

0 comments

Natječaj za opremanje scenskog prostora polivalentne dvorane Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa

Grad Duga Resa je dana 30.06.2015.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave u svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu objavio Natječaj za opremanje scenskog prostora polivalentne dvorane Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, E-MV- 12/2015-4. Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje troškovnik možete preuzeti ovdje  

0 comments