|

ZADNJE NOVOSTI

21/04/2015(0)
Traže se volonteri za Svjetsko prvenstvo u preciznoj orijentaciji koje će se u održati u Karlovcu 25. lipnja 2015. Nema dobne granice za volontere, tako da je zgodno i za maloljetne volontere, a dio volonterskih pozicija mogu pokrivati i osobe sa invaliditetom, a pošto trebaju oko stotinjak volontera nudi ... Čitaj više
20/04/2015(0)
Gradonačelnik Grada Duga Rese preuzeo je gotove katastarske planove od Mladena Osredečkog iz Državne geodetske uprave nakon završene nove izmjere za katastarsku općinu Duga Resa 2. Grad Duga Resa je potpisao s Državnom geodetskom upravom i tvrtkom Trafficon d.o.o iz Zagreba ugovor u svrhu izrade katastra nekretnina na području ...
16/04/2015(0)
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva je 15.4.2015.g. objavila natječaj za građanske akcije „Naš doprinos zajednici“. Natječaj se raspisuje za organizacije sa sjedištem u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Građanska akcija je jednokratna akcija koja potiče na aktivizam, poboljšava kvalitetu življenja ili općeg dobra u lokalnoj ...
16/04/2015(0)
U cilju pružanja potpore radu udrugama na području Grada Duge Rese, a temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora za programa/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2015. godini, Gradonačelnik je dana 15. travnja 2015. godine donio Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga u ...
15/04/2015(0)
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, odobrio je Program stručnog osposobljavanja osoba primljenih na rad u u gradsku upravu bez zasnivanja radnog odnosa. Cijeli natječaj pogledajte ovdje
07/04/2015(0)
Grad Duga Resa dana 7.04.2015.g. objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku bagatelne nabave za nabavu radova na Rekonstrukciji ceste ispod željezničkog podvožnjaka na Staroj cesti u Dugoj Resi, E-BAG-10/2015-2.  Rok za dostavu ponude je 21.04.2015.g. što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponude. Tekst poziva za dostavu ...
07/04/2015(0)
Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 10. Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u dječji vrtić Duga Resa, ustanova Dječji vrtić Duga Resa objavljuje O G L A S ZA UPIS DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U REDOVNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU ...
26/03/2015(0)
Dana 24. ožujka 2015. godine Hrvatska banka za obnovu i razvoj objavila je javni natječaj za dodjelu donacija u 2015. godini. Na natječaj mogu se isključivo prijaviti projekti organizacija civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Detalje natječaja možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatske banke za obnovu i razvoj ...
24/03/2015(0)
Predstavnici Grada Duge Rese, na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Tomislavom Boljarom, boravili su 16. i 17. ožujka u Bruxellesu kao dio izaslanstva Karlovačke županije. U izaslanstvu su bili i predstavnici županije, na čelu sa županom Ivanom Vučićem, te predstavnici  gradova – Ogulina, na čelu s gradonačelnikom Jurom Turkovićem, Ozlja, ...
20/03/2015(0)
U subotu, 21.03.2015. god. održat će se Dan narcisa, a više o samom događanju pročitajte u pozivu ovdje
16/03/2015(0)
Obavještavamo sve zainteresirane osobe da je Državni ured za upravljanje državnom imovinom dana 5. ožujka 2015. godine objavio javni poziv za podnošenje ponuda za najam stanova na području Karlovca i Duge Rese. Sve informacije vezane uz natječaj se mogu dobiti na broj tel. 01/6346-270, 01/6346-411 i 01/6346-487. Cjelokupni tekst ...
12/03/2015(0)
GRADONAČELNIK GRADA DUGE RESE DONIO JE DANA 18.02.2015.G. ZAKLJUČAK O RASPODJELI SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA DUGE RESE ZA 2015.G. ZA DODJELU NAGRADA NAJUSPJEŠNIJIM SPORTAŠIMA I SPORTAŠICAMA  ZA POSTIGNUTE REZULTATE I USPJEHE U 2014.G. Tekst Zaključka možete preuzeti ovdje
12/03/2015(0)
U srijedu navečer u 18 sati u velikoj vijećnici održana je prezantacija i predavanje na temu mogućnosti uvođenja individualnih vodomjera na daljinsko očitavanje u stanove. Temi su prisustvali brojni predstavnici stanara iz višestambenih zgrada. Ovisno o odzivu građana gradska tvrtka Komunalno Duga resa donijet će novi pravilnik o uvjetima ...
11/03/2015(0)
10. 03. svečano je obilježen početak radova na rekonstrukciji cestovno željezničkog nadvožnjaka u Dugoj Resi. Počeli su radovi u samovojskinoj ulici gdje se sanira potporni zid i mijenja vodovodna mreža nakon čega će se preasfaltirati cijela kolnička površina.
11/03/2015(0)
Grad Duga Resa dana 11.03.2015.g. objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku bagatelne nabave UREDSKOG MATERIJALA I TONERA, E-BAG-01/2015-1. Tekst poziva za dostavu ponuda preuzmite ovdje Troškovnik za tonere preuzmite ovdje Troškovnik za uredski materijal preuzmite ovdje
09/03/2015(0)
13. sjednica Gradskog vijeća Grada Duge Rese održati će se dana 12. ožujka 2015. godine (četvrtak) u 09,00 sati. Poziv za sjednicu pogledajte ovdje
09/03/2015(0)
Sutra, 10.3.2015. godine, u utorak s početkom u 10:30 sati na Staroj cesti (kod tvrtke Arkada) održat će se svečano otvorenje početka radova izgradnje cestovno-željezničkog nadvožnjaka u Dugoj Resi. Otvorenju će prisustvovati najvažniji sudionici u provedbi ovog projekta kao što su predstavnici HŽ Infrastrukture i predstavnici lokalnih vlasti. Ovim ...
18/02/2015(0)
Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe s područja grada Duge Rese da u Grad Duga Resu, Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa ili na e-mail adresu: grad-dugaresa@dugaresa.hr najzad do 26.2. 2015. godine podnesu prijedlog kandidata s područja grada ili Karlovačke županije za dodjelu priznanja kako je navedeno ...
11/02/2015(0)
Grad Duga Resa dana 4.02.2015.g. nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o izvršenju usluge izrade geodetskih podloga za nerazvrstane ceste na području Grada Duge Rese sa gospodarskim subjektom GEO-KOM d.o.o., B.J.Jelačića 87, 47 250 Duga Resa.