|

ZADNJE NOVOSTI

21/05/2015(0)
Gradsko izborno povjerenstvo objavljuje rješenje o određivanju biračkog mjesta za izbore članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje će se održati 31. svibnja 2015. godine. Rješenje možete vidjeti OVDJE Čitaj više
16/05/2015(0)
U svrhu lakšeg praćenja i kvalitetnijeg organiziranja manifestacija na području Grada Duge Rese, Gradonačelnik je dana 07. travnja 2015. godine donio Odluku o značajnim manifestacijama na području Grada Duge Rese čiji tekst možete pročitati ovdje
15/05/2015(0)
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Prijava za bespovratna sredstva podnosi se direktno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja. Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove ...
07/05/2015(0)
Predstavanici Udruge antifašističkih boraca iz drugog svjetskog rata  i predstavnici Grada Duge Rese polaganjem vijenaca obilježili su 6. svibnja dan oslobođenja Grada Duge Rese kao i 70 godina pobjede nad fašizmom koji se obilježava u cijelom svijetu.
05/05/2015(0)
Odlukom Vlade RH od 23. 4. 2015. godine o raspisivanju izbora za članove Vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 47/15) i Odlukom Vlade RH od 23.4.2015. godine o raspisivanju izbora za predstavnike Nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 47/15, 48/15) ...
28/04/2015(0)
PREDMET: Dodjela javnih priznanja, novčanih nagrada, Povelje Grada Duge Rese s plaketom za 2014. godinu – poziv za dostavu prijedloga- Svake godine u prigodi Dana Grada – 29. lipnja, Gradsko vijeće dodjeljuje priznanja, te novčane nagrade građanima i pravnim osobama za uspješnost u radu. Oblici javnih priznanja su: – ...
28/04/2015(0)
Gradsko vijeće Grada Duge Rese, na sjednici održanoj 12. 03. 2015. godine, donijelo je Odluku o pristupanju Sporazumu o mjerama za ublažavnje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima  (Klasa: 555-09/15-01/01, Ur. Broj: 2133/03-02/01-15-03). U smislu Sporazuma, dugove ...
28/04/2015(0)
Grad Duga Resa dana 8.04.2015. godine nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o nabavi i isporuci uredskog materijala  s gospodarskim subjektom OG GRAFIKA d.o.o., Vladimira Nazora 8, 47 300 Ogulin, te Ugovor o nabavi i isporuci tonera i tinti s gospodarskim subjektom Narodne novine d.d., Savski Gaj, ...
28/04/2015(0)
Povodom predstavljanja običaja Jurjevanja a na dan Slovenskog nacionalnog praznika 27.04 Dana otpora protiv okupatora predstavnici Grada Duge Rese i KUD Sv. Juraj pozvani su na prijam kod predsjednika Republike Slovenije Boruta Pahora gdje su bili prisutni predstavnici  Društva hrvatsko slovenskog prijateljstva, američki ambasador , predstavnici Občine Črnomelj i ...
21/04/2015(0)
Traže se volonteri za Svjetsko prvenstvo u preciznoj orijentaciji koje će se u održati u Karlovcu 25. lipnja 2015. Nema dobne granice za volontere, tako da je zgodno i za maloljetne volontere, a dio volonterskih pozicija mogu pokrivati i osobe sa invaliditetom, a pošto trebaju oko stotinjak volontera nudi ...
20/04/2015(0)
Gradonačelnik Grada Duga Rese preuzeo je gotove katastarske planove od Mladena Osredečkog iz Državne geodetske uprave nakon završene nove izmjere za katastarsku općinu Duga Resa 2. Grad Duga Resa je potpisao s Državnom geodetskom upravom i tvrtkom Trafficon d.o.o iz Zagreba ugovor u svrhu izrade katastra nekretnina na području ...
16/04/2015(0)
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva je 15.4.2015.g. objavila natječaj za građanske akcije „Naš doprinos zajednici“. Natječaj se raspisuje za organizacije sa sjedištem u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Građanska akcija je jednokratna akcija koja potiče na aktivizam, poboljšava kvalitetu življenja ili općeg dobra u lokalnoj ...
16/04/2015(0)
U cilju pružanja potpore radu udrugama na području Grada Duge Rese, a temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora za programa/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2015. godini, Gradonačelnik je dana 15. travnja 2015. godine donio Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga u ...
15/04/2015(0)
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, odobrio je Program stručnog osposobljavanja osoba primljenih na rad u u gradsku upravu bez zasnivanja radnog odnosa. Cijeli natječaj pogledajte ovdje
07/04/2015(0)
Grad Duga Resa dana 7.04.2015.g. objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku bagatelne nabave za nabavu radova na Rekonstrukciji ceste ispod željezničkog podvožnjaka na Staroj cesti u Dugoj Resi, E-BAG-10/2015-2.  Rok za dostavu ponude je 21.04.2015.g. što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponude. Tekst poziva za dostavu ...
07/04/2015(0)
Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 10. Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u dječji vrtić Duga Resa, ustanova Dječji vrtić Duga Resa objavljuje O G L A S ZA UPIS DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U REDOVNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU ...
26/03/2015(0)
Dana 24. ožujka 2015. godine Hrvatska banka za obnovu i razvoj objavila je javni natječaj za dodjelu donacija u 2015. godini. Na natječaj mogu se isključivo prijaviti projekti organizacija civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Detalje natječaja možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatske banke za obnovu i razvoj ...
24/03/2015(0)
Predstavnici Grada Duge Rese, na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Tomislavom Boljarom, boravili su 16. i 17. ožujka u Bruxellesu kao dio izaslanstva Karlovačke županije. U izaslanstvu su bili i predstavnici županije, na čelu sa županom Ivanom Vučićem, te predstavnici  gradova – Ogulina, na čelu s gradonačelnikom Jurom Turkovićem, Ozlja, ...
20/03/2015(0)
U subotu, 21.03.2015. god. održat će se Dan narcisa, a više o samom događanju pročitajte u pozivu ovdje