GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Bagatelna nabava

POSTUPCI

BAGATELNA NABAVA – NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, TONERA I TINTI I MATERIJALA ZA TISKARSKI STROJ

Grad Duga Resa dana 10.04.2017.g. objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za nabavu UREDSKOG MATERIJALA, TONERA I TINTI I MATERIJALA ZA TISKARSKI STROJ, E – BAG – 01/2017-6. Rok za dostavu ponuda je 19.04.2017.g. do 12,00 sati, što je detaljnjije opisano u Pozivu na dostavu ponuda. Tekst i tražene obrasce Poziva za […]

Čitaj više

BAGATELNA NABAVA – UREĐENJE PARKIRALIŠTA I NOGOSTUPA NA TRGU SV. JURJA – MO VIDANKA

Grad Duga Resa je dana 22.03.2017. godine sklopio  Ugovor o izvođenju radova uređenja parkirališta i nogostupa na Trgu sv. Jurja – MO Vidanka s gospodarskim subjektom NISKOGRADANJA d.o.o.,  Prilaz Kozjači 13, 47000 Karlovac, OIB 69562759651. Naručitelj Grad Duga Resa dana 07. ožujka 2017. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za uređenje parkirališta i nogostupa na […]

Čitaj više

BAGATELNA NABAVA – UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PARKU DR. F. TUĐMANA, DUGA RESA

Grad Duga Resa je dana 20.03.2017. godine sklopio  Ugovor o isporuci robe za uređenje dječjeg igrališta u Parku dr. F. Tuđmana u Dugoj Resi s gospodarskim subjektom KOVA d.o.o., Ulica braće Radić 122b, Mraclin, 10410 Velika Gorica, OIB 319483706749. Naručitelj Grad Duga Resa dana 06. ožujka 2017. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za uređenje dječjeg […]

Čitaj više

BAGATELNA NABAVA – GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI – PODUZETNIČKI INKUBATOR

Grad Duga Resa je dana 16.03.2017. godine sklopio  Ugovor o izvođenju građevinsko obrtničkih radova – poduzetnički inkubator s gospodarskim subjektom KOLOS d.o.o.,  Jozefinska cesta 53, 47250 Duga Resa, OIB 73477654331. Naručitelj Grad Duga Resa dana 03. ožujka 2017. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za građevinsko obrtničke radove – poduzetnički inkubator, E-BAG-04/2017-3. Rok za dostavu […]

Čitaj više

BAGATELNA NABAVA – UREĐENJE PRISTUPNE CESTE I PARKIRALIŠTA NA TRGU KRALJA TOMISLAVA – MO TREŠNJEVKA

Grad Duga Resa je dana 16.03.2017. godine sklopio  Ugovor o izvođenju radova  za uređenje pristupne ceste i parkirališta na Trg kralja Tomislava u MO Trešnjevkas gospodarskim subjektom ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1A, 47250 Duga Resa, OIB 87802939719. Naručitelj Grad Duga Resa dana 03. ožujka 2017. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za uređenje pristupne ceste i parkirališta na […]

Čitaj više

BAGATELNA NABAVA – JAVNA RASVJETA – DOBAVA RASVJETNIH TIJELA

Grad Duga Resa je dana 21.12.2016. godine sklopio  Ugovor za javnu rasvjetu – dobava rasvjetnih tijela s gospodarskim subjektom AREA LIGHTING d.o.o., Maksimirska cesta 132, 10000 Zagreb, OIB 324524456015. Naručitelj Grad Duga Resa  ponovno objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za nabavu javne rasvjete – dobava rasvjetnih tijela , E-BAG–20/2016-10. Rok za dostavu […]

Čitaj više

BAGATELNA NABAVA – NABAVA I UGRADNJA SPORTSKE PODLOGE ZA VANJSKI TEREN NA KOŠARKAŠKO-ODBOJKAŠKOM IGRALIŠTU NA GRADSKOM KUPALIŠTU DUGA RESA I KUPNJA KOŠARKAŠKE OPREME

Grad Duga Resa objavljuje da je Športska zajednica Duga Resa, Bana J. Jelačića 41, Duga Resa, OIB 73154101895 dana 15.12.2016. godine sklopila  Ugovor za nabavu i ugradnju sportske podloge za vanjski teren na košarkaško-odbojkaškom igralištu na gradskom kupalištu Duga Resa i nabava košarkaške opreme za tri igrališta s gospodarskim subjektom SPORT PROJEKT d.o.o., Skadarska 20B, 47000 Karlovac, OIB 67322242106. […]

Čitaj više

BAGATELNA NABAVA -JAVNA RASVJETA – DOBAVA RASVJETNIH TIJELA

Naručitelj Grad Duga Resa dana 24. studenog 2016. godine donio je Odluku o poništenju postupka bagatelne nabave Javna rasvjeta – dobava rasvjetnih tijela koju možete preuzeti ovdje. Naručitelj Grad Duga Resa  objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za nabavu javne rasvjete – dobava rasvjetnih tijela , E-BAG–20/2016-9. Rok za dostavu ponuda je 25.11.2016. […]

Čitaj više

SANACIJA SPOMENIKA ANTIFAŠISTIČKE BORBE U PARKU DR. F. TUĐMANA U DUGOJ RESI

Grad Duga Resa je dana 01.12.2016. godine sklopio  Ugovor o izvođenju radova na sanaciji spomenika antifašističke borbe u Parku dr. F. Tuđmana s gospodarskim subjektom SA BIŠĆAN d.o.o., Podvožić 16, 47250 Duga Resa, OIB 14814013239. Naručitelj Grad Duga Resa  dana 14. studenog 2016. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za sanaciju spomenika antifašističke borbe u Parku dr. […]

Čitaj više

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU PRISTUPA ŠIROKOPOJASNOJ BEŽIČNOJ MREŽI

Grad Duga Resa je dana 29.11.2016. godine sklopio  Ugovor za uslugu pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži s gospodarskim subjektom FUTURE VISION d.o.o., Ulica Pavla Rittera Vitezovića 1, 47000 Karlovac, OIB 23736732768. Naručitelj Grad Duga Resa  dana 11. studenog 2016. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za uslugu pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži, oznake E-BAG-03/2016-7. Rok za dostavu ponuda je […]

Čitaj više

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za uređenje nogostupa u Riječkoj i Frankopanskoj ulici, E-BAG-5/2016-6

Grad Duga Resa je dana 27.10.2016. godine sklopio  Ugovor za izradu projektne dokumentacije za uređenje nogostupa u Riječkoj i Frankopanskoj ulici sa gospodarskim subjektom CONSTRUCTION PROJECT d.o.o., Jozefinska cesta 13, 47250 Duga Resa, OIB 53502353097 .   Naručitelj Grad Duga Resa  objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za […]

Čitaj više

Poziv na dostavu ponude za uređenje zgrade Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa

Grad Duga Resa objavljuje da je Pučko otvoreno učilište Duga Resa, Trg Sv.Jurja 3, OIB 03031924297 dana 17.10.2016. godine sklopio  Ugovor o izvođenju radova uređenja zgrade Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa  s gospodarskim subjektom SA BIŠĆAN d.o.o., Podvožić 16, 47 250 Duga Resa, OIB 14814013239. Naručitelj Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za provođenje postupaka javne nabave […]

Čitaj više

Bagatelna nabava – radovi na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić E-BAG-07/2016-5 – izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje

Grad Duga Resa dana 28.09.2016. sklopio je Ugovor br. 1 o izvođenju radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić-Sanacija krova i fasade-GRUPA A  i  Ugovor br. 2 o izvođenju radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić-Izmjena stolarije-GRUPA B  sa gospodarskim subjektom IZGRADNJA POPOVAČKI, obrt za građevinarstvo, Dr. Ante Starčevića 3, Mrežnički Varoš, 47250 […]

Čitaj više

Produženje roka za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić, E-BAG-07/2016-5

Naručitelj u postupku bagatelne nabave radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić, E-BAG 07/2016-5, objavljuje izmjenu roka za dostavu ponuda. Novi rok za dostavu ponuda je 19. rujna 2016. u 12,00 sati. Više o pozivu pročitajte ovdje    

Čitaj više

Poziv na dostavu u postupku bagatelne nabave radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić, E-BAG-07/2016-5

Naručitelj u postupku bagatelne nabave radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić, E-BAG-07/2016-5, objavljuje izmjenu roka za dostavu ponuda. Novi rok za dostavu ponuda je 19. rujna 2016. u 12,00 sati. Naručitelj u postupaku bagatelne nabave radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić, E-BAG-07/2016-5, objavljuje izmjenu u dokumentacije nabave Obrasca 5. Izjava o dostavi […]

Čitaj više

Zaključen Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese za 2016.g.

Temeljem provedenog postupka bagatelne nabave izvođenja radova asfaltiranjena  razvrstanih cesta na području Grada Duge Rese za 2016.g., Grad Duga Resa je dana 4. travnja 2016.g. zaključio Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese za 2016.g. sa tvrtkom Arkada d.o.o. iz Duge Rese.

Čitaj više

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – UREDSKOG MATERIJALA, TONERA I TINTI I MATERIJALA ZA TISKARSKI STROJ

Grad Duga Resa dana 21.03.2016.g. objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za nabavu UREDSKOG MATERIJALA, TONERA I TINTI I MATERIJALA ZA TISKARSKI STROJ E -BAG -01/2016-2. Rok za dostavu ponuda je 31.03.2016.g., što je detaljnjije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.” Tekst i tražene obrasce Poziva za dostavu ponuda preuzmite OVDJE Troškovnik […]

Čitaj više

30.12. 2015.g. zaključen Ugovor o pružanju konzultantskih usluga pripreme projektne aplikacije i izrade poslovnog plana/investicijske studije za projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese kroz Mjeru 7, Podmjera 7.2., Operacija 7.2.2. sa tvrtkom AURORA CONSULTING j.d.o.o. iz Zadra

  Temeljem provedenog postupka bagatelne nabave pruzanje konzultantskih usluga pripreme projektne aplikacije i izrade poslovnog plana/investicijske studije za projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese kroz Mjeru 7, Podmjera 7.2., Operacija 7.2.2., Grad Duga Resa je dana 30.12. 2015.g. zaključio Ugovor o pružanju konzultantskih usluga pripreme projektne aplikacije i izrade poslovnog plana/investicijske studije […]

Čitaj više

BAGATELNA NABAVA UREDSKOG MATERIJALA I TONERA

Grad Duga Resa dana 18.03.2014. godine nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o nabavi i isporuci uredskog materijala  s gospodarskim subjektom Lin trgovina d.o.o., Vlatka Mačeka 26, 47 000 Karlovac, te Ugovor o nabavi i isporuci tonera i tinti s gospodarskim subjektom Narodne novine d.d., Savski Gaj, XIII. put, 10 000 Zagreb.

Grad Duga Resa objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave uredskog materijala i tonera. Rok za dostavu ponuda je 05.ožujka 2014. godine.

Tekst poziva možete preuzeti ovdje, troškovnik uredskog materijala ovdje te troškovnik tonera ovdje.