GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Duge Rese, tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelovanja Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Duge Rese.

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA

Sukladno članku 128. Poslovnika Gradskog vijeća rad Gradskog Vijeća je javan. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Gradskoj službi zahtjev za prisustvovanjem (usmeno ili pismeno), uz predočenje osobne iskaznice. Predsjednik Vijeća će podnositelju zahtjeva u pravilu odobriti prisutvovanje sjednici Vijeća osim izuzetno ako postoje tehničke ili druge objektivne zapreke.

Više informacija o djelokrugu rada Gradskog vijeća možete potražiti u Statutu Grada Duge Rese  kao i u Poslovniku Gradskog vijeća Grada Duge Rese .

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Duge Rese su:

 •  HDZ

1. JADRANKA GOLUBIĆ
2. ZLATKO GRČIĆ
3. DAMIR RADINOVIĆ
4. BOŠKO MILANKOVIĆ

 • HSS

5. MIJO IVANIĆ
6. RUBINKA MIHALIĆ
7. MIROSLAV FURDEK

 • NEZAVISNA VIJEĆNICA

8. VESNA BREZOVIĆ

 • SDP

9. TOMISLAV SRAKOČIĆ

 • HSLS

10.  DAVOR BIŠĆAN

 • HKS

11. PAULINA ČAVLOVIĆ

 • HSU

12. PETAR RUKAVINA

 • HNS-LD

13. IVICA RADOČAJ

 • HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA

14. EMIL BELAVIĆ -mandat stavio u mirovanje, mijenja ga MATEJA LENARD

 • AKCIJA UMIROVLJENICI ZAJEDNO

15. MARKO BENIĆ

 • KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj:  BLAŽENKA PETRAK
16. BLAŽENKA PETRAK

 • KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj: MARKO GALOVIĆ
17. MARKO GALOVIĆ

 • Predsjednik Gradskog vijeća Grada Duge Rese je ZLATKO GRČIĆ (HDZ). Predsjednik Vijeća svake srijede u vremenu od 8,00 do 12,00 sati,  u zgradi gradske uprave na adresi Trg sv. Jurja 1, na II. katu, soba br. 49., održava uredovan dan za sve građane Grada Duge Rese kao i druge zainteresirane osobe, koje mu se u navedenom vremenu mogu osobno obratiti sa svojim problemima, zamolbama i slično.
 • Zamjenici predsjednika Gradskog vijeća Grada Duge Rese su IVICA RADOČAJ (HNS) i MIROSLAV FURDEK (HSS) .