GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Duge Rese, tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelovanja Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Duge Rese.

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA

Sukladno članku 128. Poslovnika Gradskog vijeća rad Gradskog Vijeća je javan. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Gradskoj službi zahtjev za prisustvovanjem (usmeno ili pismeno), uz predočenje osobne iskaznice. Predsjednik Vijeća će podnositelju zahtjeva u pravilu odobriti prisutvovanje sjednici Vijeća osim izuzetno ako postoje tehničke ili druge objektivne zapreke.

Više informacija o djelokrugu rada Gradskog vijeća možete potražiti u Statutu Grada Duge Rese  kao i u Poslovniku Gradskog vijeća Grada Duge Rese .

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Duge Rese su:

 • HDZ
 1. DIJANA ZADROVIĆ
 2. ZLATKO GRČIĆ
 3. VJEKOSLAV TUTEK
 4. MARIJO POPOVAČKI
 5. MATIJA KATIĆ
 6. LJILJANA GALIĆ
 • HSS
 1. BORNA GRGURIĆ
 2. DANIJELA SALOPEK
 3. MIJO IVANIĆ
 4. IVANA LIVOJEVIĆ
 5. ANĐELKO GRMAN
 6. BRANKO PRIMUŽAK
 • SDP
 1. IVAN MOGUŠ
 2. BRUNO KURELIĆ
 • ŽIVI ZID
 1. ZLATKO MATIČIĆ
 • KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Z. VILOVIĆA
 1. ZORAN VILOVIĆ
 • AKCIJA UMIROVLJENICI ZAJEDNO
 1. MARKO BENIĆ

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Duge Rese je IVAN MOGUŠ (SDP). Potpredsjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese su MIJO IVANIĆ (HSS) i LJILJANA GALIĆ (HDZ) .