GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNA NABAVA – ADAPTACIJA DIJELA SREDNJE ŠKOLE DUGA RESA U PODUZETNIČKI INKUBATOR DUGA RESA I USPOSTAVA INFORMATIČKE LOKALNE MREŽE U PODUZETNIČKOM INKUBATORU (II. FAZA) – KK.03.1.2.01.0045

Grad Duga Resa dana 19.07.2019. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za adaptaciju dijela Srednje škole Duga Resa u Poduzetnički inkubator Duga Resa i uspostavljanje informatičke lokalne mreže u poduzetnički inkubator (II. faza) KK.03.1.2.01.0045, oznake E-MV-04/2019.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2019/S 0F2-0029342 koji možete preuzeti ovdje