GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNA NABAVA – ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA KASAR – REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE

Grad Duga Resa dana 30.07.2019. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za javnu nabavu – energetske obnove Dječjeg vrtića Kasar – rekonstrukcija kotlovnice, oznake E-MV-11/2019.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2019/S 0F2-0030868 koji možete preuzeti ovdje