GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNA NABAVA-OPREMANJE I INFORMATIZACIJA KABINETA SREDNJE ŠKOLE DUGA RESA

Grad Duga Resa dana 21.11.2019. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za opremanje i informatizaciju kabineta Srednje škole Duga Resa, E-MV-09/2019.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2019/S 0F2-0046206 koji možete preuzeti ovdje.