GRAD DUGA RESA|Službene stranice

POSTUPCI

JEDNOSTAVNA NABAVA – Stručni nadzor – KK.06.3.1.03.0165, JN-81/2019

Grad Duga Resa, Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa zaprimio je upit jednog gospodarskog subjekta koji je preuzeo Poziv na dostavu ponude od  dana 25. listopada 2019. godine u postupku jednostavne nabave – Stručni nadzor – KK.06.3.1.03.0165, JN-81/2019 . Naručitelj Grad Duga Resa, daje objašnjenje Poziva na dostavu ponuda koje možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa dana 25. listopada 2019. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave –  Stručni nadzor – KK.06.3.1.03.0165, JN-81/2019.

Ovaj postupak jednostavne nabave provodi se u okviru projekta naziva ‘Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Dugoj Resi “, Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.03.0165.

Nositelj projekta je Grad Duga Resa. Ukupna vrijednost projekta je 1.785.000,00 kn bez PDV-a. Ciljevi projekta su unaprijediti sustav gospodarenja otpadom na području grada Duge Rese te doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju odlaganja na odlagališta, te povećati razinu svijesti i unaprijediti znanja građana grada Duge Rese s ciljem smanjenja stvaranja otpada, povećanja odvojenog skupljanja i ponovnog korištenja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Rok za dostavu ponuda je 31. listopada 2019. godine do 12:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

Tekst i tražene obrasce Poziva za dostavu ponuda preuzmite kao i troškovnik možete preuzeti ovdje:

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik – Grupa 1

Troškovnik – Grupa 2