GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Jednostavna nabava

POSTUPCI

JEDNOSTAVNA NABAVA – IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE II FAZE UREĐENJA PARKA DR.F.TUĐMANA – VRTNI GRAD, E-JED-14 /2017-6

Grad Duga Resa je dana 27.11.2017. godine sklopio  Ugovor za izradu projektne dokumentacije II. faze uređenja Parka dr. F. Tuđmana – vrtni grad gospodarskim subjektom INSTITUT IGH d.d.,  Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, OIB 79766124714. Grad Duga Resa dana 10.11.2017.g. objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Izrada projektne dokumentacije II faze uređenja […]

Opširnije...

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU SCENSKE RASVJETNE OPREME, GENERATORA MAGLE, PRAKTIKABLI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA DUGA RESA

Pučko otvoreno učilište Duga Resa je dana 17.11.2017.. godine sklopilo  Ugovor o nabavi i isporuci scenske rasvjetne opreme, generatora magle, praktikabla Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa s gospodarskim subjektom LAV STUDIO d.o.o.,  Mutilska 46, 52100 Pula, OIB 10302222493. Dana 07.11.2017. godine naručitelj Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za provođenje postupaka javne nabave i jednostavne […]

Opširnije...

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU PROJEKCIJSKOG KINO PLATNA I PROJEKTORA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA DUGA RESA

Pučko otvoreno učilište Duga Resa je dana 09.11.2017. godine sklopilo  Ugovor o nabavi i isporuci  projekcijskog kino platna i projektora Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa s gospodarskim subjektom PRAHIN INC d.o.o.,  Karabljeva odvojak 5, Brezje,  10431 Sveta Nedelja, OIB 60219416826. Dana 25.10.2017. godine naručitelj Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za provođenje postupaka javne nabave […]

Opširnije...

BAGATELNA NABAVA – NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, TONERA I TINTI I MATERIJALA ZA TISKARSKI STROJ

Grad Duga Resa je dana 28.04.2017. godine sklopio sljedeće ugovore: Ugovor br. 1 o nabavi i isporuci uredskog materijala – grupa A s gospodarskim subjektom INGPRO d.o.o., Slavonska avenija 24/6, 10 000 Zagreb, OIB 93205229945; Ugovor br. 2 o nabavi i isporuci tonera i tinti – grupa B s gospodarskim subjektom ATEL d.o.o., Banija 16, 47 000 […]

Opširnije...

BAGATELNA NABAVA – UREĐENJE PARKIRALIŠTA I NOGOSTUPA NA TRGU SV. JURJA – MO VIDANKA

Grad Duga Resa je dana 22.03.2017. godine sklopio  Ugovor o izvođenju radova uređenja parkirališta i nogostupa na Trgu sv. Jurja – MO Vidanka s gospodarskim subjektom NISKOGRADANJA d.o.o.,  Prilaz Kozjači 13, 47000 Karlovac, OIB 69562759651. Naručitelj Grad Duga Resa dana 07. ožujka 2017. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za uređenje parkirališta i nogostupa na […]

Opširnije...

BAGATELNA NABAVA – UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PARKU DR. F. TUĐMANA, DUGA RESA

Grad Duga Resa je dana 20.03.2017. godine sklopio  Ugovor o isporuci robe za uređenje dječjeg igrališta u Parku dr. F. Tuđmana u Dugoj Resi s gospodarskim subjektom KOVA d.o.o., Ulica braće Radić 122b, Mraclin, 10410 Velika Gorica, OIB 319483706749. Naručitelj Grad Duga Resa dana 06. ožujka 2017. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za uređenje dječjeg […]

Opširnije...

BAGATELNA NABAVA – GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI – PODUZETNIČKI INKUBATOR

Grad Duga Resa je dana 16.03.2017. godine sklopio  Ugovor o izvođenju građevinsko obrtničkih radova – poduzetnički inkubator s gospodarskim subjektom KOLOS d.o.o.,  Jozefinska cesta 53, 47250 Duga Resa, OIB 73477654331. Naručitelj Grad Duga Resa dana 03. ožujka 2017. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za građevinsko obrtničke radove – poduzetnički inkubator, E-BAG-04/2017-3. Rok za dostavu […]

Opširnije...

BAGATELNA NABAVA – UREĐENJE PRISTUPNE CESTE I PARKIRALIŠTA NA TRGU KRALJA TOMISLAVA – MO TREŠNJEVKA

Grad Duga Resa je dana 16.03.2017. godine sklopio  Ugovor o izvođenju radova  za uređenje pristupne ceste i parkirališta na Trg kralja Tomislava u MO Trešnjevkas gospodarskim subjektom ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1A, 47250 Duga Resa, OIB 87802939719. Naručitelj Grad Duga Resa dana 03. ožujka 2017. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za uređenje pristupne ceste i parkirališta na […]

Opširnije...

BAGATELNA NABAVA – JAVNA RASVJETA – DOBAVA RASVJETNIH TIJELA

Grad Duga Resa je dana 21.12.2016. godine sklopio  Ugovor za javnu rasvjetu – dobava rasvjetnih tijela s gospodarskim subjektom AREA LIGHTING d.o.o., Maksimirska cesta 132, 10000 Zagreb, OIB 324524456015. Naručitelj Grad Duga Resa  ponovno objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za nabavu javne rasvjete – dobava rasvjetnih tijela , E-BAG–20/2016-10. Rok za dostavu […]

Opširnije...

BAGATELNA NABAVA – NABAVA I UGRADNJA SPORTSKE PODLOGE ZA VANJSKI TEREN NA KOŠARKAŠKO-ODBOJKAŠKOM IGRALIŠTU NA GRADSKOM KUPALIŠTU DUGA RESA I KUPNJA KOŠARKAŠKE OPREME

Grad Duga Resa objavljuje da je Športska zajednica Duga Resa, Bana J. Jelačića 41, Duga Resa, OIB 73154101895 dana 15.12.2016. godine sklopila  Ugovor za nabavu i ugradnju sportske podloge za vanjski teren na košarkaško-odbojkaškom igralištu na gradskom kupalištu Duga Resa i nabava košarkaške opreme za tri igrališta s gospodarskim subjektom SPORT PROJEKT d.o.o., Skadarska 20B, 47000 Karlovac, OIB 67322242106. […]

Opširnije...

BAGATELNA NABAVA -JAVNA RASVJETA – DOBAVA RASVJETNIH TIJELA

Naručitelj Grad Duga Resa dana 24. studenog 2016. godine donio je Odluku o poništenju postupka bagatelne nabave Javna rasvjeta – dobava rasvjetnih tijela koju možete preuzeti ovdje. Naručitelj Grad Duga Resa  objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za nabavu javne rasvjete – dobava rasvjetnih tijela , E-BAG–20/2016-9. Rok za dostavu ponuda je 25.11.2016. […]

Opširnije...

SANACIJA SPOMENIKA ANTIFAŠISTIČKE BORBE U PARKU DR. F. TUĐMANA U DUGOJ RESI

Grad Duga Resa je dana 01.12.2016. godine sklopio  Ugovor o izvođenju radova na sanaciji spomenika antifašističke borbe u Parku dr. F. Tuđmana s gospodarskim subjektom SA BIŠĆAN d.o.o., Podvožić 16, 47250 Duga Resa, OIB 14814013239. Naručitelj Grad Duga Resa  dana 14. studenog 2016. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za sanaciju spomenika antifašističke borbe u Parku dr. […]

Opširnije...

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU PRISTUPA ŠIROKOPOJASNOJ BEŽIČNOJ MREŽI

Grad Duga Resa je dana 29.11.2016. godine sklopio  Ugovor za uslugu pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži s gospodarskim subjektom FUTURE VISION d.o.o., Ulica Pavla Rittera Vitezovića 1, 47000 Karlovac, OIB 23736732768. Naručitelj Grad Duga Resa  dana 11. studenog 2016. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za uslugu pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži, oznake E-BAG-03/2016-7. Rok za dostavu ponuda je […]

Opširnije...

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za uređenje nogostupa u Riječkoj i Frankopanskoj ulici, E-BAG-5/2016-6

Grad Duga Resa je dana 27.10.2016. godine sklopio  Ugovor za izradu projektne dokumentacije za uređenje nogostupa u Riječkoj i Frankopanskoj ulici sa gospodarskim subjektom CONSTRUCTION PROJECT d.o.o., Jozefinska cesta 13, 47250 Duga Resa, OIB 53502353097 .   Naručitelj Grad Duga Resa  objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za […]

Opširnije...

Poziv na dostavu ponude za uređenje zgrade Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa

Grad Duga Resa objavljuje da je Pučko otvoreno učilište Duga Resa, Trg Sv.Jurja 3, OIB 03031924297 dana 17.10.2016. godine sklopio  Ugovor o izvođenju radova uređenja zgrade Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa  s gospodarskim subjektom SA BIŠĆAN d.o.o., Podvožić 16, 47 250 Duga Resa, OIB 14814013239. Naručitelj Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za provođenje postupaka javne nabave […]

Opširnije...

Bagatelna nabava – radovi na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić E-BAG-07/2016-5 – izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje

Grad Duga Resa dana 28.09.2016. sklopio je Ugovor br. 1 o izvođenju radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić-Sanacija krova i fasade-GRUPA A  i  Ugovor br. 2 o izvođenju radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić-Izmjena stolarije-GRUPA B  sa gospodarskim subjektom IZGRADNJA POPOVAČKI, obrt za građevinarstvo, Dr. Ante Starčevića 3, Mrežnički Varoš, 47250 […]

Opširnije...

Produženje roka za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić, E-BAG-07/2016-5

Naručitelj u postupku bagatelne nabave radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić, E-BAG 07/2016-5, objavljuje izmjenu roka za dostavu ponuda. Novi rok za dostavu ponuda je 19. rujna 2016. u 12,00 sati. Više o pozivu pročitajte ovdje    

Opširnije...

Poziv na dostavu u postupku bagatelne nabave radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić, E-BAG-07/2016-5

Naručitelj u postupku bagatelne nabave radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić, E-BAG-07/2016-5, objavljuje izmjenu roka za dostavu ponuda. Novi rok za dostavu ponuda je 19. rujna 2016. u 12,00 sati. Naručitelj u postupaku bagatelne nabave radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić, E-BAG-07/2016-5, objavljuje izmjenu u dokumentacije nabave Obrasca 5. Izjava o dostavi […]

Opširnije...

BAGATELNA NABAVA UREDSKOG MATERIJALA I TONERA

Grad Duga Resa dana 18.03.2014. godine nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o nabavi i isporuci uredskog materijala  s gospodarskim subjektom Lin trgovina d.o.o., Vlatka Mačeka 26, 47 000 Karlovac, te Ugovor o nabavi i isporuci tonera i tinti s gospodarskim subjektom Narodne novine d.d., Savski Gaj, XIII. put, 10 000 Zagreb.

Grad Duga Resa objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave uredskog materijala i tonera. Rok za dostavu ponuda je 05.ožujka 2014. godine.

Tekst poziva možete preuzeti ovdje, troškovnik uredskog materijala ovdje te troškovnik tonera ovdje.