GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Jednostavna nabava

POSTUPCI

JEDNOSTAVNA NABAVA – III. IZMJENE I DOPUNE PPUG DUGE RESE

Grad Duga Resa dana 12.03.2019. godine ponovno objavljuje postupak jednostavne nabave Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese, E-JN-59/2019-6. Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave možete preuzeti ovdje. Troškovnik možete preuzeti ovdje , te Odluku o izradi III. izmjena i dopuna PPUG Duge Rese ovdje. Rok za dostavu ponuda […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – VANJSKI STRUČNJAK ZA IZRADU PLANA DJELOVANJA ZAJEDNIČKOG PREKOGRANIČNOG TIMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA-PROJEKT HITRO SI-HR445 U SKLOPU PROGRAMA SURADNJE INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA

Grad Duga Resa pokrenuo je 05. ožujka 2019. postupak jednostavne nabave Vanjski stručnjak za izradu Plana djelovanja zajedničkog prekograničnog tima zaštite i spašavanja-projekt HITRO SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska. Rok za dostavu ponude je 13. ožujka 2019. godine u 12:00 sati , što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda. […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – IZRADA VIZUALNOG IDENTITETA – PROJEKT HITRO SI-HR445 U SKLOPU PROGRAMA SURADNJE INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA

Grad Duga Resa pokrenuo je 01. ožujka 2019. postupak jednostavne nabave Izrada vizualnog identiteta – projekt HITRO SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska, E-JN-23/2019-4. Rok za dostavu ponude je 07. ožujka 2019. godine u 12:00 sati , što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda. Tekst i tražene obrasce Poziva za dostavu ponuda […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA IZRADE OGRADE NA VANJSKOM IGRALIŠTU SPORTSKOG DOMA – PONOVLJENI POZIV

Grad Duga Resa dana 10.09.2018.godine ponovno je pokrenuo postupak jednostavne nabave – Izrada ograde na vanjskom igralištu Sportskog doma, E-JN-71/2018-10. Rok za dostavu ponuda je 17. rujna 2018. godine do 10:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda. Tekst i tražene obrasce Poziva za dostavu ponuda preuzmite ovdje, a troškovnik ovdje.

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA IZRADE OGRADE NA VANJSKOM IGRALIŠTU SPORTSKOG DOMA

Gradonačelnik Grada Duge Rese je dana 05.09.2018. donio Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave zbog toga što nije pristigla niti jedna ponuda, te će ponovno pokrenuti postupak za predmetnu nabavu. Grad Duga Resa dana 17.08.2018.godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Izrada ograde na vanjskom igralištu Sportskog doma, E-JN-71/2018-9. Rok za […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa je dana 27.07.2018.. godine sklopio  Ugovor za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola Grada Duge Rese s gospodarskim subjektom NARODNE NOVINE d.d., Savski Gaj XIII. put 6, 10000 Zagreb, OIB 64546066176. Grad Duga Resa dana 28.06.2018.godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Nabava radnih bilježnica za učenike […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – ZAJEDNIČKA NABAVA – OSIGURANJE ZAPOSLENIKA, IMOVINE, JAVNIH POVRŠINA I OSIGURANJE ODGOVORNOSTI DJELATNIKA ZA GRAD DUGA RESU I TVRTKE U VLASNIŠTVU GRADA

Grad Duga Resa dana 21. lipnja 2018. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – zajedničke nabave – Osiguranje zaposlenika, imovine, javnih površina i osiguranje odgovornosti djelatnika za Grad Duga Resu i tvrtke u vlasništvu Grada- E-JED-38/2018-6. Rok za dostavu ponuda je do 12:00 sati dana 26. lipnja 2018. godine, a što je detaljnije opisano u […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA –PONOVLJENI POSTUPAK NABAVE OPREME ZA DJEČJA IGRALIŠTA PO MJESNIM ODBORIMA

Grad Duga Resa je dana 26.06.2018. godine sklopio  Ugovor  o isporuci robe za nabavu opreme za dječja igrališta po mjesnim odborima s gospodarskim subjektom MALA MIMA d.o.o., Dr. Tome Bratkovića 1, 40000 Čakovec, OIB 38506000853. Grad Duga Resa dana 30. svibnja 2018. godine ponovno objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Nabava opreme […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – NABAVA OPREME ZA DJEČJA IGRALIŠTA PO MJESNIM ODBORIMA

Grad Duga Resa dana 30. svibnja 2018. Godine donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave – Nabava opreme za dječja igrališta po mjesnim odborima, E-JED-19/2018-4. Tekst Odluke možete preuzeti ovdje. Grad Duga Resa dana 21. svibnja 2018. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Nabava opreme za dječja igrališta po Mjesnim odborima, […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – UREĐENJE PRISTUPNE CESTE I PARKIRALIŠTA NA TRGU KRALJA TOMISLAVA – II FAZA

Grad Duga Resa je dana 02.05.2018. godine sklopio  Ugovor  o izvođenju radova uređenja pristupne ceste i parkirališta na Trgu kralja Tomislava – MO Trešnjevka – II FAZA  s gospodarskim subjektom ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1A, 47250 Duga Resa, OIB 87802939719. Grad Duga Resa dana 06.04.2018.godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Uređenje pristupne […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – ASFALTIRANJE CESTE U MO BELAVIĆI

Grad Duga Resa je dana 09.05.2018. godine sklopio  Ugovor  o izvođenju radova  asfaltiranja ceste u MO Belavići – cesta Jaklin s gospodarskim subjektom CESTE KARLOVAC d.d., Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, 47250 Duga Resa, OIB 30218158872. Grad Duga Resa dana 06.04.2018.godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Asfaltiranje ceste u MO […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE II FAZE UREĐENJA PARKA DR.F.TUĐMANA – VRTNI GRAD, E-JED-14 /2017-6

Grad Duga Resa je dana 27.11.2017. godine sklopio  Ugovor za izradu projektne dokumentacije II. faze uređenja Parka dr. F. Tuđmana – vrtni grad gospodarskim subjektom INSTITUT IGH d.d.,  Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, OIB 79766124714. Grad Duga Resa dana 10.11.2017.g. objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Izrada projektne dokumentacije II faze uređenja […]

0 comments

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU SCENSKE RASVJETNE OPREME, GENERATORA MAGLE, PRAKTIKABLI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA DUGA RESA

Pučko otvoreno učilište Duga Resa je dana 17.11.2017.. godine sklopilo  Ugovor o nabavi i isporuci scenske rasvjetne opreme, generatora magle, praktikabla Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa s gospodarskim subjektom LAV STUDIO d.o.o.,  Mutilska 46, 52100 Pula, OIB 10302222493. Dana 07.11.2017. godine naručitelj Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za provođenje postupaka javne nabave i jednostavne […]

0 comments

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU PROJEKCIJSKOG KINO PLATNA I PROJEKTORA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA DUGA RESA

Pučko otvoreno učilište Duga Resa je dana 09.11.2017. godine sklopilo  Ugovor o nabavi i isporuci  projekcijskog kino platna i projektora Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa s gospodarskim subjektom PRAHIN INC d.o.o.,  Karabljeva odvojak 5, Brezje,  10431 Sveta Nedelja, OIB 60219416826. Dana 25.10.2017. godine naručitelj Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za provođenje postupaka javne nabave […]

0 comments

BAGATELNA NABAVA – NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, TONERA I TINTI I MATERIJALA ZA TISKARSKI STROJ

Grad Duga Resa je dana 28.04.2017. godine sklopio sljedeće ugovore: Ugovor br. 1 o nabavi i isporuci uredskog materijala – grupa A s gospodarskim subjektom INGPRO d.o.o., Slavonska avenija 24/6, 10 000 Zagreb, OIB 93205229945; Ugovor br. 2 o nabavi i isporuci tonera i tinti – grupa B s gospodarskim subjektom ATEL d.o.o., Banija 16, 47 000 […]

0 comments

BAGATELNA NABAVA – UREĐENJE PARKIRALIŠTA I NOGOSTUPA NA TRGU SV. JURJA – MO VIDANKA

Grad Duga Resa je dana 22.03.2017. godine sklopio  Ugovor o izvođenju radova uređenja parkirališta i nogostupa na Trgu sv. Jurja – MO Vidanka s gospodarskim subjektom NISKOGRADANJA d.o.o.,  Prilaz Kozjači 13, 47000 Karlovac, OIB 69562759651. Naručitelj Grad Duga Resa dana 07. ožujka 2017. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za uređenje parkirališta i nogostupa na […]

0 comments

BAGATELNA NABAVA – UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PARKU DR. F. TUĐMANA, DUGA RESA

Grad Duga Resa je dana 20.03.2017. godine sklopio  Ugovor o isporuci robe za uređenje dječjeg igrališta u Parku dr. F. Tuđmana u Dugoj Resi s gospodarskim subjektom KOVA d.o.o., Ulica braće Radić 122b, Mraclin, 10410 Velika Gorica, OIB 319483706749. Naručitelj Grad Duga Resa dana 06. ožujka 2017. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za uređenje dječjeg […]

0 comments

BAGATELNA NABAVA – GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI – PODUZETNIČKI INKUBATOR

Grad Duga Resa je dana 16.03.2017. godine sklopio  Ugovor o izvođenju građevinsko obrtničkih radova – poduzetnički inkubator s gospodarskim subjektom KOLOS d.o.o.,  Jozefinska cesta 53, 47250 Duga Resa, OIB 73477654331. Naručitelj Grad Duga Resa dana 03. ožujka 2017. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za građevinsko obrtničke radove – poduzetnički inkubator, E-BAG-04/2017-3. Rok za dostavu […]

0 comments

BAGATELNA NABAVA UREDSKOG MATERIJALA I TONERA

Grad Duga Resa dana 18.03.2014. godine nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o nabavi i isporuci uredskog materijala  s gospodarskim subjektom Lin trgovina d.o.o., Vlatka Mačeka 26, 47 000 Karlovac, te Ugovor o nabavi i isporuci tonera i tinti s gospodarskim subjektom Narodne novine d.d., Savski Gaj, XIII. put, 10 000 Zagreb.

Grad Duga Resa objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave uredskog materijala i tonera. Rok za dostavu ponuda je 05.ožujka 2014. godine.

Tekst poziva možete preuzeti ovdje, troškovnik uredskog materijala ovdje te troškovnik tonera ovdje.

PRATITE NAS NA FACEBOOK-U

Facebook Pagelike Widget