KONTAKT PODACI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva Grada Duge Rese nalazi se na adresi Trg sv, Jurja 1, Duga Resa II. kat. Sjedište povjerenstva nalazi se na adresi Trg sv, Jurja 1, Duga Resa II. kat. Osoba za kontakt: Kristina Luketić, predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva Grada Duge Rese Kontakt podaci: Tel.:  047/ 819-012; Mob.: 098/ 9815-740; E-mail: [email protected], … Continue reading KONTAKT PODACI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA