GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Mjesni odbori

Mjesni odbori  osnivaju se statutom jedinice lokalne samouprave  kao oblik neposrednog sudjelovanja  grada u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog  utjecaja na njihov život i rad. Mjesni odbori su pravne osobe.

  • Na području Grada Duge Rese osnovano je šesnaest mjesnih odbora i to:

1.MO Sveti Antun:  obuhvaća ulice: Jozefinska cesta, Đure Tomičića, Samovojskina ulica, Brodac, Dr. I. Banjavčića, Mrežnička obala, Vinička

2.MO Vidanka: obuhvaća naselje Curak, Trg svetog Jurja, te ulice: Tina Ujevića, bana Josipa Jelačića, Augusta Šenoe, Brezovac, Vinogradska ulica, Ljudevita Gaja, Nikole Tesle /dio ulice desno od ulice Antuna Mihanovića prema naselju Curak od kućnog broja 2 do kućnog broja 14 s desne strane i  od kućnog broja 1 do kućnog broja 11 s lijeve strane/

3.MO Mrežnica: obuhvaća ulice: Park dr. F. Tuđmana, Josefa Jeruzalema,  Inzl, Šetalište Tušmer, Kasar i Naselje Tušmer

4.MO Trešnjevka: obuhvaća ulice: Stara cesta, S.S. Kranjčevića,  Tijesnu ulicu, Slavka Kolara, Zagrebačku ulicu, Brajsku ulicu, Radoslava Lopašića, Mate Kulundžića, Svibanjsku ulicu, Antuna Mihanovića, Andrije Palmovića, Vladimira Nazora, Matije Gupca, Dobriše Cesarića, Varnica, Kolodvorska ulica, Nikole Tesle /dio od kućnog broja 16 sa desne strane i kućnog broja 13 sa lijeve strane do kraja ulice/, trgove: Trg hrvatskih mučenika, Trg kralja Tomislava, naselja: Juranovo brdo i Sunčano naselje,

5.MO Stara Sela: obuhvaća naselje Roganac, Trg Nikole Šubića Zrinskog, te ulice: Frankopanska, Petra Bučara, Karlovačka, Petra Preradovića, Riječka, Ulica sv. Vinka

6.MO Varoš: obuhvaća ulice: Domobranska, Radićeva, Dr. Ante Starčevića,

7.MO Gornje Mrzlo Polje: obuhvaća naselje Gornje Mrzlo Polje

8.MO Donje Mrzlo Polje: obuhvaća naselje Donje Mrzlo Polje,

9.MO Belajska Vinica: obuhvaća naselje Belajska Vinica

10.MO Pećurkovo Brdo obuhvaća naselje Pećurkovo Brdo

11.MO Sveti Petar, obuhvaća naselja: Gorica, Gršćaki, Sveti Petar i Šeketino Brdo,

12.MO Belavići, obuhvaća naselja: Belavići, Bošt, Mrežnički Brig, Mrežničke Poljice, Mrežnički Novaki, Mrežničko Dvorište, Mrežnički Galovići, Cerovački Galovići, Mihalić Selo,

13.MO Dvorjanci obuhvaća naselja: Dvorjanci, Kozalj Vrh, Mrežnički Venac

14.MO Zvečaj: obuhvaća naselja: Zvečaj, Donji Zvečaj, Grganjica, Novo Brdo

15.MO Lišnica: obuhvaća naselje Lišnica

16.MO Petrakovo Brdo: obuhvaća naselje Petrakovo Brdo