GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa dana 15.07.2019. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola Grada Duge Rese, E-MV-03/2019.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2019/S 0F2-0028159 koji možete preuzeti ovdje