GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Plan javne nabave

PLAN NABAVE 2017.

Gradskog vijeće Grada Duge Rese na 6. sjednici održanoj dana 29.09.2017. godine donijelo je I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu koje možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese je na 25. sjednici održanoj dana 21.12.2016. godine donijelo Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu koji možete preuzeti ovdje.

PLAN NABAVE 2016.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese je na 25. sjednici održanoj dana 21.12.2016. godine donijelo III. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu koji možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese je na 23. sjednici održanoj dana 12.7.2016. godine donijelo II. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu koji možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese je na 20. sjednici održanoj dana 10.3.2016. godine donijelo Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu koji možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese je na 18. sjednici održanoj dana 12.11.2015. godine donijelo Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu koji možete preuzeti ovdje

PLAN NABAVE 2015.

Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj 9. srpnja 2015. godine donijelo je Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu koje možete preuzeti ovdje

Opširnije...

Dopunu Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj 12.03.2015.g. donijelo je I. Dopunu Plana nabave robe, radova i usluga za 2015.g.koji možete preuzeti ovdje

Opširnije...

PLAN NABAVE ZA 2015.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj 11.12.2014. donijelo je  Plan nabave roba, radova i usluga za 2015.g.  koji možete preuzeti OVDJE

Opširnije...

PLAN NABAVE 2014.

[display_news_s2 width=”225″ height=”145″ img_for_all=”false” excerpt_l=”88″ include_date=”true” posts_per_page=”10″ offset=”0″ orderby=”date” order=”DESC” post_type=”post” category=”PLAN JAVNE NABAVE”]

PLAN NABAVE 2013.

2013.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 5. sjednici održanoj 17. listopada 2013. godine donijelo je II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga u 2013. godini koje možete preuzeti u PDF formatu.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 29. sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine donijelo je Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga u 2013. godini. Izmjene i dopune Plana nabave možete preuzeti u PDF formatu.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 26. sjednici održanoj dana 6.prosinca 2012. godine donijelo je Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu. Plan nabave možete preuzeti u PDF formatu.

PLAN NABAVE 2012.

2012.
Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 27. sjednici održanoj 28.prosinca 2012. godine donijelo je III Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga u 2012. godini. Izmjene i dopune Plana nabave možete preuzeti u PDF formatu.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 25. sjednici održanoj 16.listopada 2012. godine donijelo je II Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga u 2012. godini. Izmjene i dopune Plana nabave možete preuzeti u PDF formatu.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 22. sjednici održanoj 15. lipnja 2012. godine donijelo je Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga u 2012. godini. Izmjene i dopune Plana nabave možete preuzeti u PDF formatu.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 20. sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine donijelo je Plan nabave roba, radova i usluga u 2012. godini. Plan nabave možete preuzeti u PDF formatu.