GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Plan javne nabave

PLAN NABAVE 2018.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 13. sjednici održanoj dana 15. lipnja 2018. godine donijelo je I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu koje možete preuzeti ovdje.

I . Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu Grad Duga Resa objavio je u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave, koji možete preuzeti ovdje.


Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 8. sjednici održanoj dana 15. Siječnja 2018. Godine donijelo je Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. Godinu koji možete preuzeti ovdje.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. Godinu Grad Duga Resa objavio je u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave, koji možete preuzeti ovdje.

PLAN NABAVE 2017.

[/vc_column_text]

Gradskog vijeće Grada Duge Rese na 6. sjednici održanoj dana 29.09.2017. godine donijelo je I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu koje možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese je na 25. sjednici održanoj dana 21.12.2016. godine donijelo Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu koji možete preuzeti ovdje.

[/vc_column_text]

PLAN NABAVE 2016.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese je na 25. sjednici održanoj dana 21.12.2016. godine donijelo III. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu koji možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese je na 23. sjednici održanoj dana 12.7.2016. godine donijelo II. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu koji možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese je na 20. sjednici održanoj dana 10.3.2016. godine donijelo Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu koji možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese je na 18. sjednici održanoj dana 12.11.2015. godine donijelo Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu koji možete preuzeti ovdje

PLAN NABAVE 2015.

Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj 9. srpnja 2015. godine donijelo je Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu koje možete preuzeti ovdje

0 comments

Dopunu Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj 12.03.2015.g. donijelo je I. Dopunu Plana nabave robe, radova i usluga za 2015.g.koji možete preuzeti ovdje

0 comments

PLAN NABAVE ZA 2015.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj 11.12.2014. donijelo je  Plan nabave roba, radova i usluga za 2015.g.  koji možete preuzeti OVDJE

0 comments

PLAN NABAVE 2014.

[display_news_s2 width=”225″ height=”145″ img_for_all=”false” excerpt_l=”88″ include_date=”true” posts_per_page=”10″ offset=”0″ orderby=”date” order=”DESC” post_type=”post” category=”PLAN JAVNE NABAVE”]

PLAN NABAVE 2013.

2013.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 5. sjednici održanoj 17. listopada 2013. godine donijelo je II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga u 2013. godini koje možete preuzeti u PDF formatu.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 29. sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine donijelo je Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga u 2013. godini. Izmjene i dopune Plana nabave možete preuzeti u PDF formatu.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 26. sjednici održanoj dana 6.prosinca 2012. godine donijelo je Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu. Plan nabave možete preuzeti u PDF formatu.

PLAN NABAVE 2012.

2012.
Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 27. sjednici održanoj 28.prosinca 2012. godine donijelo je III Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga u 2012. godini. Izmjene i dopune Plana nabave možete preuzeti u PDF formatu.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 25. sjednici održanoj 16.listopada 2012. godine donijelo je II Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga u 2012. godini. Izmjene i dopune Plana nabave možete preuzeti u PDF formatu.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 22. sjednici održanoj 15. lipnja 2012. godine donijelo je Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga u 2012. godini. Izmjene i dopune Plana nabave možete preuzeti u PDF formatu.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 20. sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine donijelo je Plan nabave roba, radova i usluga u 2012. godini. Plan nabave možete preuzeti u PDF formatu.

PRATITE NAS NA FACEBOOK-U

Facebook Pagelike Widget