GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA – DODJELA JAVNIH PRIZNANJA, NOVČANIH NAGRADA, POVELJE GRADA DUGE RESE S PLAKETOM ZA 2017. GODINU

Svake godine u prigodi Dana Grada – 29. lipnja, Gradsko vijeće dodjeljuje priznanja, te novčane nagrade građanima i pravnim osobama za uspješnost u radu.

Oblici javnih priznanja su:

 • priznanja za naročite uspjehe i ostvarene rezultate rada u stručnom, umjetničkom, nastavnom i drugom radu tijekom životnog vijeka pojedinca s područja Grada – javna priznanja za životno djelo
 • godišnje priznanje za naročite uspjehe i ostvarene rezultate pojedinaca ili pravne osobe u prethodnoj 2017. godini.

Prijedlog za javna priznanja mogu dati: gradonačelnik, ustanove i druge pravne osobe, udruge građana sa sjedištem na području Grada Duge Rese, 1/3 vijećnika Gradskog vijeća i Odbor za izbor i imenovanje.

Uz navedeno, dodjeljuju se i novčane nagrade po prijedlogu gradonačelnika.

Odlukom o ustanovljavanju javnog priznanja naziva Povelja Grada Duge Rese s plaketom koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Duge Rese 25. svibnja 2011. godine (Službeni glasnik Grada Duge Rese 2/2011), ustanovljen je i oblik priznanja, Povelja Grada Duge Rese s plaketom za ostvarene najviše zasluge i rezultate u stručnom i praktičnom radu u gospodarstvu, kulturi i drugim područjima.

Pravo na podnošenje inicijative za dodjelu Povelje Grada Duge Rese s plaketom imaju: vijećnici, gradonačelnik, radna tijela Gradskog vijeća, trgovačka društva, ustanove, udruge i druge osobe.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti obrazloženi i sadržavati i to:

*  za životno djelo:

 • životopis
 • obrazloženje o stručnom, umjetničkom, znanstvenom ili  drugom javnom – radu tijekom životnog vijeka kojim je dat doprinos razvitku Grada

* godišnje javno priznanje

* za pojedinca ili grupu pojedinaca ako je određeno ostvarenje rezultat zajedničkog rada

 • životopis
 • obrazloženje ostvarenih rezultata rada u 2017. godini zbog kojih se pojedinca ili grupu pojedinaca predlaže za dodjelu javnih priznanja

* za pravne osobe

 • osnovne podatke o pravnoj osobi
 • obrazloženje postignutih rezultata u radu u 2017. godini zbog kojih se istu predlaže za dodjelu javnih priznanja.

Prijedlog za dodjelu novčane nagrade mora sadržavati:

 • osnovne podatke o pojedincu ili pravnoj osobi kojoj se nagrada dodjeljuje,
 • obrazloženje razloga za dodjelu ove nagrade,
 • visinu novčane nagrade.

Prijedlog za dodjelu Povelje Grada Duge Rese s plaketom mora sadržavati:

 • osnovne podatke o pojedincu ili pravnoj osobi kojoj se nagrada dodjeljuje,
 • obrazloženje razloga za dodjelom plakete.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja, novčanih nagrada, te Povelje Grada Duge Rese s plaketom utvrđuje Odbor za izbor i imenovanje, a odluku donosi Gradsko vijeće Grada Duge Rese.

Kao ovlaštenim predlagateljima za priznanja, nagrade, te Povelju Grada Duge Rese s plaketom,  upućujemo Vam poziv za dostavu prijedloga.

Molimo da Vaše prijedloge dostavite Gradskoj službi Grada Duge Rese do 04. svibnja 2018.

Tekst poziva na dostavu prijedloga možete preuzeti ovdje.