GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Predstavnička vlast

 

GRADSKO VIJEĆE

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Duge Rese, tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelovanja Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Duge Rese.

Čitaj više

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

Mandatna komisija: Marko Galović, predsjednik, Svibanjska 2, Duga Resa, Vesna Brezović, član, Jozefinska 79, Duga Resa, Boško Milanković,  član, Domobranska 24, Duga Resa

Čitaj više

 

SAVJET MLADIH

Na temelju članka 46. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13, 1/15) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 4/2008, 3/15) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 18. sjednici održanoj 12.11.2015. donijelo je O D L U K U o izboru Savjeta mladih Grada Duge Rese 2015.-2018. god.

Čitaj više

IZVJEŠTAJI I PLANOVI RADA GRADSKOG VIJEĆA

Pogledajte izvještaje i planove rada gradskog vijeća po godinama

 

 

Čitaj više

 

SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Pogledajte odluke i zapisnike sjednica  gradskog vijeća po godinama

Čitaj više

DOKUMENTACIJA

Poslovnik gradskog vijeća

Čitaj više