GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

PRORAČUN 2018.

Prijedlog proračuna Grada Duge Rese za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu možete pogledati ovdje.


Dana 09. studenoga 2017. godine s početkom u 18 sati u Demokratskom rasadniku Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa održano je javna savjetovanje vezano uz proračun Grada Duga Rese za 2018. Detalje o događaju te prezentaciju sa javnog savjetovanja možete pogledati ovdje.


NACRT PRORAČUNA ZA 2018. – POGLEDAJTE OVDJE.


Upravni odjel za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 2018.-2020. godine i dostavio ih proračunskim korisnicima. Tekst Upute možete preuzeti ovdje.

Upute su izrađene na temelju Uputa za izradu proracuna JLP(R)S 2018.-2020 koje su objavljene na web stranici Ministarstva financija. Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika možete preuzeti ovdje.