GRAD DUGA RESA|Službene stranice

PRORAČUN 2018.

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese održanoj 20.09.2018. godine donesena je Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Duge Res za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine koji možete preuzeti ovdje.

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese održanoj 15.06.2018. godine donesene su I. izmjene i dopune Proračuna Grada Duge Rese za 2018. godinu. Po preporuci Ministarstva financija odnosno Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 24. kolovoza 2017. godine (točka 4.6. Primjena načela transparentnosti) objavljuju se I. izmjene i dopune Proračuna Grada za 2018. u formatu pogodnom za daljnju obradu (word i excel).

Gradsko vijeće Grada Duge Rese je na 7. sjednici održanoj dana 15.12.2017. godine donijelo Proračun Grada Duge Rese za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu kao i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Duge Rese za 2018. godinu koji u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Po preporuci Ministarstva financija odnosno Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 24. kolovoza 2017. godine (točka 4.6. Primjena načela transparentnosti) objavljuje se Proračun Grada za 2018. u formatu pogodnom za daljnju obradu (word i excel).

Proračun u malom za 2018. godinu (pdf)

Prijedlog proračuna Grada Duge Rese za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu možete pogledati ovdje.

Dana 09. studenoga 2017. godine s početkom u 18 sati u Demokratskom rasadniku Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa održano je javna savjetovanje vezano uz proračun Grada Duga Rese za 2018. Detalje o događaju te prezentaciju sa javnog savjetovanja možete pogledati ovdje.


NACRT PRORAČUNA ZA 2018. – POGLEDAJTE OVDJE.


Upravni odjel za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 2018.-2020. godine i dostavio ih proračunskim korisnicima. Tekst Upute možete preuzeti ovdje.

Upute su izrađene na temelju Uputa za izradu proracuna JLP(R)S 2018.-2020 koje su objavljene na web stranici Ministarstva financija. Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika možete preuzeti ovdje.

 

PRATITE NAS NA FACEBOOK-U

Facebook Pagelike Widget