GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Radna tijela Gradskog vijeća

 • Mandatna komisija
 1. Danijela Salopek, predsjednik, Naselje Roganac 1, Duga Resa,
 2. Bruno Kurelić, član, Radićeva 77, Duga Resa,
 3. Matija Katić,  član, Ul. dr. A. Starčevića 47c, Duga Resa.
 • Odbor za izbor i imenovanja
 1. Branko Primužak, predsjednik, Jozefinska cesta 50, Duga Resa,
 2. Zlatko Matičić, član,  Naselje Curak 67, Duga Resa,
 3. Ivan Moguš,  član, Jozefinska cesta 88a, Duga Resa,
 4. Dijana Zadrović, Trg hrvatskih mučenika 2, Duga Resa,
 5. Marko Benić, član, Jozefinska cesta 59, Duga Resa.
 • Odbor za Statut i Poslovnik
 1. Branko Primužak, predsjednik, Jozefinska 50, Duga Resa
 2. Zlatko Grčić, član, Gornje Mrzlo Polje 12a, Duga Resa,
 3. Josip Sviličić, član, Naselje Tušmer 5, Duga Resa.
 • Odbor za proračun i financije
 1. Danijela Salopek, predsjednik, Naselje Roganac 1, Duga Resa,
 2. Maria Stojković, član, Radićeva 38, Duga Resa,
 3. Martina Mateša – Marochini, član, Juranovo Brdo 21, Duga Resa,
 4. Zlatko Galović, član, Brodac 6, Duga Resa,
 5. Borna Grgurić, član, Jozefinska 42, Duga Resa,
 6. Ivan Moguš, član, Jozefinska 88a, Duga Resa,
 7. Anita Polović, član, Belajska Vinica 44, Duga Resa.
 •  Odbor za gospodarstvo i turizam
 •  Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 •  Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
 •  Odbor za komunalno gospodarstvo
 •  Odbor za odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport
 •  Odbor za vatrogastvo i civilnu zaštitu
 • Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje
 •  Odbor za predstavke i pritužbe
 • Komisija za imenovanje ulica i trgova