GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Radna tijela Gradskog vijeća

 • Mandatna komisija
 1. Marko Galović, predsjednik, Svibanjska 2, Duga Resa,
 2. Vesna Brezović, član, Jozefinska 79, Duga Resa,
 3. Boško Milanković,  član, Domobranska 24, Duga Resa.
 • Odbor za izbor i imenovanja
 1. Davor Bišćan,  predsjednik, Brodac  2, Duga Resa
 2. Damir Radinović, član, Mihanovićeva 10, Duga Resa
 3. Boško Milanković, član, Domobranska 24, Duga Resa,
 4. Marko Benić, član, Jozefinska 59, Duga Resa,
 5. Emil Belavić, član, Trg hrvatskih mučenika 3, Duga Resa
 • Odbor za Statut i Poslovnik
 1. Davor Bišćan,  predsjednik, Brodac  2, Duga Resa
 2. Vesna Brezović, član, Jozefinska 79, Duga Resa
 3. Petar Rukavina, član, Trg N. Š. Zrinskog 16, Duga Resa
 • Odbor za proračun i financije
 1. Emil Belavić,  predsjednik, Trg hrv.mučenika 3, Duga Resa
 2. Marija Benić, član, Radićeva 65, Duga Resa
 3. Tihomir Bišćan, član, Donje Mrzlo Polje 18, Duga Resa
 4. Robert Brcković, član, Naselje Tušmer 99, Duga Resa
 5. Ivan Moguš, član, Jozefinska 88, Duga Resa
 6. Ljubica Juran Valjo, član, Stara cesta 48, Duga Resa
 7. Blanka Banjavčić, član, Donje Mrzlo Polje 3, Duga Resa
 •  Odbor za gospodarstvo i turizam
 1. Jadranka Golubić, predsjednik, Naselje Tušmer 1, Duga Resa,
 2. Andrija Mataković član, Donji Zvečaj 36b, Duga Resa
 3. Josip Vukmanić, član, Donji Zvečaj  41, Duga Resa
 4. Zrinka Krajačić, član, Stara cesta 1, Duga Resa,
 5. Ivan Jaklin, član, Galović Selo 22, Duga Resa
 6. Marija Ivanić, član, Radićeva 81, Duga Resa
 7. Marina Flis Maćaš, član, Stara cesta 9, Duga Resa
 8. Karmen Banjavčić, član, Naselje Curak 59, Duga Resa
 9. Neven Kučinić, član, Trg hrvatskih mučenika 1, Duga Resa
 •  Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 1. _______________, predsjednik, _____________, Duga Resa,
 2. Marija Perušić, član, Frankopanska 22, Duga Resa,
 3. Ivan Drvodelić, član, Belavići 125, Duga Resa,
 4. Mateja Lenard, član, Stara cesta 10, Duga Resa
 5. Saša Basar, član, Mihalić selo 21c, Duga Resa,
 6. Zlatko Mateša, član, Ulica 137. brigade 1, Duga Resa
 7. Tomislav Biličić, član, Samovojskina 41, Duga Resa,
 8. Ružica Primužak, član, Jozefinska 62, Duga Resa
 9. Ivan Gojak, član, Jozefinska 3, Duga Resa
 •  Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
 1. Mijo Ivanić, Radićeva 83, Duga Resa, predsjednik,
 2. Mario Maraković, Donje Mrzlo Polje 135, Duga Resa, član,
 3. Željka Frketić, Lišnica 16, Duga Resa, član,
 4. Zdenko Močnik, Radićeva 135, Duga Resa, član,
 5. Zdravko Kirinčić, Trg hrvatskih mučenika 1, Duga Resa, član,
 6. Josip Vlašić, Dvorjanci 1g, Duga Resa, član,
 7. Đurđica Movre, Belajska Vinica 23, Duga Resa, član.
 •  Odbor za komunalno gospodarstvo
 1. Marko Galović, predsjednik, Svibanjska 2, Duga Resa
 2. Ivan Maraković, član, Gornje Mrzlo Polje 136, Duga Resa
 3. Ana Belavić, član, Trg hrvatskih mučenika 10, Duga Resa
 4. Olga Grgurić, član, Samovojskina 11, Duga Resa,
 5. Jadranka Golubić, član, Naselje Tušmer 1, Duga Resa
 6. Ivica Vlahović, član, Stara cesta 14, Duga Resa
 7. Josip Sviličić, član, Naselje Tušmer 5, Duga Resa
 8. Ljerka Čop, član, Stara cesta 18, Duga Resa
 9. Tihomir Bišćan, član, Donje Mrzlo Polje 18, Duga Resa.
 •  Odbor za odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport
 1. Damir Radinović, predsjednik, Mihanovićeva 10, Duga Resa
 2. Ivana Malobabić, član, Stara cesta 83, Duga Resa,
 3. Draženka Srakočić, član, Riječka 7, Duga Resa,
 4. Jasenka Bosiljevac Močnik, član, Radićeva 135, Duga Resa,
 5. Ivica Grgić, član, Jozefinska cesta 83, Duga Resa,
 6. Ljubica Poljak, član, Stara cesta 79, Duga Resa
 7. Mirjana Erdeljac Cunha, član, A. Palmovića 7, Duga Resa
 8. Denis Lauš, član, Zvečaj 39, Duga Resa
 9. Vesna Brezović, član, Jozefinska 79, Duga Resa
 •  Odbor za vatrogastvo i civilnu zaštitu
 1. Marko Benić, predsjednik, Jozefinska 59, Duga Resa,
 2. Darko Halovanić, član, Mrežnički Novaki 8a, Duga Resa,
 3. Dražen Bišćan, član, Kozalj vrh 1/b, Duga Resa,
 4. Gabriel Špehar, član, Jozefinska 78, Duga Resa,
 5. Milan Miletić, član, Trg hrvatskih mučenika 5, Duga Resa.
 • Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje
 1. Boško Milanković, predsjednik, Domobranska 24, Duga Resa,
 2. Gabriel Uichita, član, Ulica 137. brigade 1, Duga Resa,
 3. Ismeta Bečirević, član, A. Starčevića 37, Duga Resa,
 4. Ana Brbot, član, Trg hrvatskih mučenika 16, Duga Resa
 5. Tatjana Mateša, član, Mrežnički Brig 40, Duga Resa
 •  Odbor za predstavke i pritužbe
 1. Petar Rukavina, predsjednik, Trg N.Š. Zrinskog 16, Duga Resa,
 2. Josip Zlatunić, član, Trg kralja Tomislava 4, Duga Resa,
 3. Damir Erdeljac, član, A. Palmovića 8, Duga Resa.
 • Komisija za imenovanje ulica i trgova
 1. Tomislav Srakočić, predsjednik, Naselje Roganac 58, Duga Resa,
 2. Katarina Pavlić, član,  Bana J. Jelačića 16c, Duga Resa,
 3. Željko Troha, član, Stara cesta 10, Duga Resa,
 4. Željka Frketić, član, Lišnica 16, Duga Resa
 5. Dragana Boljar, član, Trg hrvatskih mučenika 1, Duga Resa