GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Registar ugovora

Sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN RH 120/16) Grad Duga Resa dana 05. prosinca 2017. objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ažurira se svakih 6 mjeseci. Grad Duga Resa osim ovog registra objavljuje i registar ugovora jednostavne nabave (http://dugaresa.hr/jednostavna-nabava/registar-ugovora/). Objave ovih registara propisane su Zakonom o javnoj nabavi, te Akcijskim planom za 2015.-2016. godinu vezanom uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2020. godine.

1. Ugovori o javnoj nabavi

2. Okvirni sporazumi

Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za provođenje postupka javne nabave i bagatelne nabave, ovlašten od strane naručitelja DVD Duga Resa iz Duge Rese, Jozefinska cesta 89, objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi za DVD Duga Resa koji možete preuzeti ovdje.