GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Savjet mladih

Na temelju članka 46. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13, 1/15) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 4/2008, 3/15) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 18. sjednici održanoj 12.11.2015. donijelo je Odluku o izboru Savjeta mladih Grada Duge Rese 2015.-2018. god.

Gradsko vijeće izvršilo je izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Duge Rese na mandatno razdoblje od tri godine. Neki članovi do početka 2017. godine podnijeli su ostavke (njih 3) no Savjet i  dalje može djelovati u sastavu:

1. FUDURIĆ JOSIP, član, Donji Zvečaj 36a, Duga Resa
FUDURIĆ DAVID, zamjenik člana, Donji Zvečaj 33a, Duga Resa

2. GALETIĆ MARKO, član, Bana Josipa Jelačića 42, Duga Resa
KRALJ KARLO, zamjenik člana, Naselje Roganac 32, Duga Resa

3. GRGURIĆ BORNA, član, Jozefinska cesta 42, Duga Resa
STOJKOVIĆ KARLA, zamjenik člana, Mrežnička obala 10, Duga Resa

4. LUKETIĆ LAURA BETINA, član, Preradovićeva 11, Duga Resa
JURAN LUCIJA, zamjenik člana, Brezovac 18, Duga Resa

5. STANKOVIĆ MARTINA, član, Donji Velemerić 49A, Barilović
PERUŠIĆ BARBARA, zamjenik člana, Gorica 2, Duga Resa

6. DUDAS MARIO, član, Petrakovo brdo 43, Duga Resa
MRŽLJAK MARTINA, zamjenik člana, Trg hrvatskih mučenika 12, Duga Resa

Kako je, na konstituirajućoj sjednici, izabrani predsjednik podnio ostavku, sada tu funkciju obnaša zamjenika predsjednika BORNA GRGURIĆ.