GRAD DUGA RESA|Službene stranice

VIJESTI

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Grad Duga Resa preko davatelja javne usluge Čistoća Duga Resa d.o.o. će omogućiti korisnicima na području Grada Duga Rese korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta u periodu od 23.09. do 30.09.2019 godine. prema rasporedu: http://www.cistoca-dugaresa.hr/fileadmin/cistoca/KORISNICI/RASPORED_RADA_MOBILNOG_RECIKLA%C5%BDNOG_DVORI%C5%A0TA.pdf Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja…

Natječaj za dodjelu stipendija UČENICIMA na području Karlovačke županije za školsku godinu 2019./2020.

Karlovačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija učenicima u školskoj godini 2019./2020. Natječaj je objavljen na poveznici: https://www.kazup.hr/natjecaji/prosvjeta-kultura-sport/1001535-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-na-podrucju-karlovacke-zupanije-za-skolsku-godinu-2019-2020.html Rok za predaju zahtjeva je 27. rujna 2019. (Natječaj za studente bit će objavljen 15. listopada 2019. godine.) Odluka o raspisivanju…

1 2 71