GRAD DUGA RESA|Službene stranice

VIJESTI

PREDSTAVLJANJE ERASMUS + PROJEKTA OŠ VLADIMIR NAZOR

Ravnatelj OŠ „Vladimir Nazor“ Krešimir Božičević i koordinatorica projekta Dinka Berislavić posjetili su Gradsku upravu i predstavili projekt “Dijelimo svoju prošlost oblikujući svoju budućnost”/“Sharing our past, shaping our future“ koji je sufinanciran u okviru programa Europske Unije Erasmus +. Projekt…

OBAVIJEST O OTPISU DUGA FIZIČKIM OSOBAMA

Gradsko vijeće Grada Duge Rese donijelo je dne 20. rujna 2018. godine Odluku o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova fizičkim osobama /u daljnjem tekstu: Odluka/ , sukladno članku 10. Stavak 2. Zakona o otpisu  dugova fizičkim osobama  /NN…

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA OD INTERESE ZA GRAD DUGU RESU KOJE SVOJE PROGRAME/PROJEKTE APLICIRAJU NA NATJEČAJE FONDOVA EU I DRUGE DONATORSKE NATJEČAJE U 2018. GODINI

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje…