GRAD DUGA RESA|Službene stranice

VIJESTI

IZBORI ZA EU 25.05.2014.

Gradsko izborno povjerenstvo obavještava da je upućena poruka predsjednicima/zamjenicima predsjednika biračkih odbora da se obuka o radu biračkog odbora održava 23. svibnja 2014. godine u 14,00 sati u prostorijama gradske vijećnice Grada. Uz obavezno prisustvovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkih odbora, obuci…

ZAKLJUČAK i odvoza otpada samopodizačem

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Urednički pročišćen tekst, Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge…

ISPITIVANJE ZAINTERESIRANOSTI ZA EDUKACIJU

Pozivaju se svi zainteresirani poduzetnici s područja Grada Duge Rese da se prijave na edukaciju poduzetnika koju organizira Karlovačka županija, Grad Karlovac i Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Karlovac a koju će voditi poznata svjetska poduzetnica, motivatorica i predstavnica…

IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT 25.05.2014.

Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva Grada Duge Rese je u Gradu Duga Resa, Trg svetog Jurja 1, II. kat, telefon 819-012, mobitel 098/981-5740, e – mail adresa: kristina.luketic@dugaresa.hr i ljiljana.trbuscic@dugaresa.hr, uredovno vrijeme od 7 – 15,00 sati.