2021.

 2021.
POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2021.

 

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18), članka 62. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 6/18 – pročišćeni tekst, 02/20, 02/21) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu od od 13. travnja 2021. godine (koju možete preuzeti ovdje, gradonačelnik Grada Duge Rese dana 15. travnja 2021. godine raspisuje Poziv za dodjelu financijskih potpora za programske aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2021. godini. Tekst Poziva možete preuzeti ovdje.

 Ukupna vrijednost poziva iznosi 45.000,00 kn od čega je iznos od 30.000,00 kn namijenjen za financiranje aktivnosti udruga u kulturi, 5.000,00 kn za financiranje aktivnosti udruga u sportu, a 10.000,00 za financiranje aktivnosti udruga iz drugih područja djelovanja.

Obrasce za prijavu na Poziv možete preuzeti ovdje (u wordu):

 

Temeljem prijedloga Povjerenstva za vrednovanje i ocjenjivanje prijava udruga, Gradonačelnik je dana 25. listopada 2021. godine donio Odluku o dodjeli financijske potpore za programske aktivnosti u 2021. godini koju možete preuzeti ovdje.

Temeljem prijedloga Povjerenstva za vrednovanje i ocjenjivanja prijava udruga, Gradonačelnik je dana 10. svibnja 2021. godine donio Odluku o dodjeli financkijskih potpora za programske aktivnosti udruga u 2021. godini koju možete preuzeti ovdje.

 Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 60. Statuta Grada Duga Rese (Službeni glasnik Grada Duga Rese broj 06/18-pročišćeni tekst, 02/20) i članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/15 kojega možete preuzeti ovdje.) te Odluke o dopuni Pravilnika  o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duga Resa 11/18 koju možete preuzeti ovdje) gradonačelnik Grada Duga Rese dana 11. siječnja 2021. godine donosi Zaključak o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge koji možete pogledajte ovdje.

 Zaključak gradonačelnika o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2021. pogledajte ovdje.

 Odluku o izmjeni Godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2021. godini možete preuzeti ovdje, te tabelarni prikaz ovdje. 

 Godišnji plan 2021. javnog natječaja pogledajte ovdje.

 Zaključak o osnivanju povjerenstva za odlučivanje o prigovorima u 2021. 

 NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2021. GODINI

 Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17, 10/17 i 6/18 – pročišćeni tekst, 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 28. siječnja 2021. godine raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2021. godini. Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

 Ukupna vrijednost natječaja iznosi 195.000,00 kn od čega je iznos od 80.000,00 kn namijenjen za sufinanciranje programa/projekata udruga sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2021. godinu iz područja kulture, a iznos od 115.000,00 kn za sufinanciranje programa/projekata udruga iz ostalih područja djelovanja.

 Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

 

OBRASCI KOJI ČINE NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU

 

 1. Obrazac opisa programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 2. Obrazac proračuna programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 3. Obrazac za ocjenu kvalitete programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.
 5. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) možete preuzeti ovdje.
 6. Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka možete preuzeti ovdje.
 7. Obrazac životopisa voditelja programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 8. Obrazac prijedloga Ugovora možete preuzeti ovdje.

 

OBRASCI KOJI SE DOSTAVLJAJU NAKON PROVEDBE PROGRAMA/PROJEKTA

 

 1. Obrazac za opisni izvještaj (nakon provedbe programa/projekta) možete preuzeti ovdje.
 2. Obrazac za financijski izvještaj (nakon provedbe programa/projekta) možete preuzeti ovdje.

 

OBVEZNI PRILOZI PRIJAVE NA NATJEČAJ

 

 1. Ispis elektronske stranice sa svim podacima o udruzi iz Registra udruga RH
 2. Izjava  o stanju žiro računa i blagajnički izvještaj na dan 31.12.2020. potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje udruge
 3. Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2019. godinu
 4. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga
 5. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 3 mjeseca, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i voditelja programa/projekta (prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta)

 Rok za prijavu je 30 dana od objave natječaja na web stranici Grada Duge Rese odnosno do 27. veljače 2021. godine.

Temeljem prijedloga Povjerenstva za vrednovanje i ocjenjivanje prijedloga udruga, Gradonačelnik je dana 29. ožujka 2021. godine donio Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2021. godinu koju možete preuzeti ovdje.

 

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU  A KOJE SU OSTVARILE FINANCIJSKU POTPORU FONDOVA EU I DRUGIH DONATORSKIH I SPONZORSKIH TIJELA U 2021. GODINI

 

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17, 10/17 i 6/18 – pročišćeni tekst, 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 28. siječnja 2021. godine raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih i sponzorskih tijela u 2021. godini. Tekst Odluke o raspisivanju Natječaja možete preuzeti ovdje a tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

 Radi usklađenja s I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2021. donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju Natječaja koju možete preuzeti ovdje, te tekst izmjene Natječaja preuzmite ovdje.

Nakon prvih izmjena i dopuna Proračuna, ukupna vrijednost natječaja iznosi 60.000,00 kn od čega je iznos od 30.000,00 kn namijenjen za sufinanciranje programa/projekata udruga sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2021. godinu iz područja kulture, a iznos od 30.000,00 kn za sufinanciranje programa/projekata udruga iz ostalih područja djelovanja ostaje isti.

Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

 OBRASCI KOJI ČINE NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU

1. Obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava možete preuzeti ovdje.
2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.
3. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) možete preuzeti ovdje
4. Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka možete preuzeti ovdje.

 OBVEZNI PRILOZI PRIJAVE NA NATJEČAJ

1. Obrazac opisa projekta (preslika) ukoliko nije sastavni dio Ugovora
2. Obrazac proračuna projekta (preslika) ukoliko nije sastavni dio Ugovora
3. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga (Prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju programa ili projekta)
4. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseca, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja udruge (Prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju programa ili projekta)

 Rok za prijavu na natječaj je do iskorištenosti osiguranih sredstava.

Temeljem prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i vrednovanje prijava udruga, Gradonačelnik je dana 25. listopada 2021. godine donio Odluku o dodjeli fin.potpora udrugama od interesa za Grad, a koje su ostvarile fin. potporu fondova EU i drugih donatorskih/sponzorskih tijela u 2021. godini koju možete preuzeti ovdje.

Temeljem prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje, gradonačelnik je dana 29.03.2021. donio Odluku o dodjeli financijskih potpora udrugama od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih/sponzorskih tijela u 2021. godini koju možete preuzeti ovdje. 

Temeljem prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje i vrednovanje prijava udruga, gradonačelnik je dana 10. svibnja 2021. godine donio Odluku o dodjeli financijskih potpora udrugama od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih/sponzorskih tijela u 2021. koju možete preuzeti ovdje.

Nakon donijete odluke Gradonačelnika o dodjeli financijskih potpora, obustavlja se postupak zaprimanja prijava za sufinanciranje projektnih prijedloga udruga koje djeluju u području kulture radi iskorištenost sredstava, te odluku gradonačelnika o obustavi dijela natječaja koji se odnosi na zaprimanje prijava udruga u kulturi možete preuzeti ovdje.