Adaptacija i opremanje dječjeg vrtića Kasar, zgrada A –  NPOO.C3.1.R1-I1.02.0087

Adaptacija i opremanje dječjeg vrtića Kasar, zgrada A – NPOO.C3.1.R1-I1.02.0087

Naziv projekta: Adaptacija i opremanje dječjeg vrtića Kasar, zgrada A –  NPOO.C3.1.R1-I1.02.0087

Ukupna vrijednost projekta: 191.122,00 EUR

Odobrena bespovratna sredstva: 191.122,00 EUR.

Razdoblje provedbe: 2. travnja 2024. do 2. travnja 2026.

Korisnik: Grad Duga Resa

Partner: Dječji vrtić Duga Resa

Projekt sufinancira Europska unija – NextGenerationEU.

Nositelj projekta: Grad Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa, Tel.: 047 819 023, www.dugaresa.hr

O PROJEKTU:

Projekt “Adaptacija i opremanje dječjeg vrtića Kasar, zgrada A” provodi se s ciljem osiguranja infrastrukturne i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s područja Grada Duge Rese. Korisnik projekta je Grad Duga Resa kao osnivač javne ustanove koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. Dječji vrtić Duga Resa na projektu sudjeluje kao partner na projektu obzirom da je vlasnik građevine koja se projektom planira urediti i povećati kapacitet dnevnih boravaka.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 191.122,00 EUR što je ujedno i iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Planirano trajanje projekta je 24 mjeseci tj. od 2. travnja 2024. do 2. travnja 2026. godine.

Aktivnosti projekta odnose se na kategoriju ulaganja adaptaciju i opremanje postojećeg prostora dječjeg vrtića odnosno izvedbu građevinskih i drugih radova te opremanje postojeće građevine kako bi se unutar njezinih gabarita dobio dodatni prostor za boravak djece. Planirane aktivnosti u okviru osnovne kategorije ulaganja su: priprema projektne i tehničke dokumentacije (izrada glavnog projekta), stručni nadzor radova, radovi na adaptaciji objekta predškolske ustanove, nabaca opreme i namještaja za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja, promidžba i vidljivost.

Rezultat projekta će biti adaptiran i uređen postojeći prostor što će biti mjerljivo kroz pokazatelje:

  • Broj izgrađenih mjesta u RPOO-u – novi kapacitet dnevnih boravaka od 40 mjesta (2*vrtićka skupina*20)

  • Broj dodatnih dnevnih boravaka – dva dodatna dnevna boravka

  • Kapacitet učionica novih ili moderniziranih ustanova za skrb o djeci i obrazovanje – ovi kapacitet učionica/dnevnih boravaka od 40 mjesta

Ciljane skupine su:

Djeca predškolskog uzrasta korisnici usluge predškolskog odgoja i obrazovanja u novostvorenim kapacitetima i to 40-tero djece s područja Grada Duge Rese

 

KORISNIK PROJEKTA:

Grad Duga Resa

Trg sv. Jurja 1, Duga Resa

KONTAKT:

web: www.dugaresa.hr

e-mail: grad-dugaresa@dugaresa.hr

tel.: 047/819 005

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”