GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

PONOVLJENI POSTUPAK-JEDNOSTAVNA NABAVA- Izgradnja poligona za bicikle, romobile i skate – pumptrack, JN-57/2021

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17, 06/18 – pročišćeni tekst i 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 22. veljače 2021. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije […]

Čitaj više

JEDNOSTAVNA NABAVA – izvođenja radova na izgradnji poligona za bicikle, romobile i skate – pump track, JN-57/2021

Na temelju članka 20. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17, 2/18 i 6/18 – pročišćeni tekst i 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 02. veljače 2021. godine donosi Odluku o […]

Čitaj više

JEDNOSTAVNA NABAVA – Ostala komunikacijska oprema, JN-103/2020

Grad Duga Resa dana 02. veljače 2021. godine sklopio je UGOVOR O NABAVI – Instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem Callidus GRUPA d.o.o., Ante Mike Tripala 1, 10 000 Zagreb OIB: 30492122828. Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka […]

Čitaj više

JEDNOSTAVNA NABAVA – Nabava i postava led svjetiljki sa pratećom opremom, JN-97/2020

Grad Duga Resa dana 16. prosinca 2020. godine sklopio je Ugovor o nabavi robe –  Nabava i postava led svjetiljki sa pratećom opremom, JN-97/2020 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem ENA d.o.o., Jurja Haulika 20 A, 47000 Karlovac, OIB 24759414355. Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) […]

Čitaj više

JEDNOSTAVNA NABAVA – Sustav satelitskog interneta – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-59/2020

Grad Duga Resa dana 20. studenoga 2020. godine sklopio je Ugovor o nabavi robe –Sustav satelitskog interneta  – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-59/2020 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem ING servis d.o.o., Antunovac 10, 10000 Zagreb, OIB 88286904877. Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik […]

Čitaj više

JEDNOSTAVNA NABAVA – Elektrotehnički radovi u zgradi Gradske vijećnice i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-89/2020.

  Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17, 06/18 – pročišćeni tekst i 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 03.  studenoga 2020. godine donosi Odluku o odabiru […]

Čitaj više

JEDNOSTAVNA NABAVA – Radovi unutarnjeg uređenja prostora Gradske vijećnice i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-88/2020.

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17, 06/18 – pročišćeni tekst i 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 26. listopada 2020. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije […]

Čitaj više

JEDNOSTAVNA NABAVA-Dodatni radovi na sanaciji krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-87/2020.

Naručitelj Grad Duga Resa i Pučko otvoreno učilište Duga Resa dana 07.10.2020. godine sklopili su Ugovor o dodatnim radovima na sanaciji krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem LIMARSKO – KROVOPOKRIVAČKI OBRT BRODARIĆ, Velika Jelsa 7, 47000 Karlovac, OIB 3422635536. Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka […]

Čitaj više

JEDNOSTAVNA NABAVA – Sanacija krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa JN-86/2020.

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave –  Sanacija krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-86/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, te Troškovnik preuzmite ovdje. Rok za dostavu ponuda […]

Čitaj više

JEDNOSTAVNA NABAVA – Defibrilator – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-60/2020.

Grad Duga Resa dana 08.09.2020. godine sklopio je Ugovor o nabavi robe – Defibrilator – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-60/2020 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem KARDIAN d.o.o., Ul. Hondlova 2/9, 10000 Zagreb, OIB 17406113186. Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese […]

Čitaj više