GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRADSKA SLUŽBA – OBJAVE

ODGOVOR NA PITANJE BRANITELJA

Nepotpisani branitelj u gradsku upravu podnio je prijedlog da se Odboru za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje dostavi na razmatranje mogućnost otpisivanja dugova hrvatskim braniteljima koji žive od socijalne pomoći, a koji imaju dugove prema Gradu ili gradskim tvrtkama ( režijski troškovi i dr. ) Kako se podnositelj navedenog prijedloga nije potpisao pa je nemoguće […]

Čitaj više

Plan prijema na stručno osposobljavanje u upravna tijela Grada Duge Rese u 2016. godini

U okviru Mjera aktivne politike zapošljavanja u 2016. godini, a u cilju provedbe mjere poticanja zapošljavanja „Rad, staž i prijevoz“-stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa gradonačelnik Grada Duge Rese donosi: na stručno osposobljavanje u upravna tijela Grada Duge Rese u 2016. godini Plan prijma. Plan prijma 2016. g na stručno osposobljavanje

Čitaj više

Program stručnog osposobljavanja osoba primljenih na rad u gradsku upravu bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/15 ) gradonačelnik utvrđuje: P R O G R A M stručnog osposobljavanja osoba primljenih na rad u gradsku upravu bez zasnivanja radnog odnosa Ovim Programom utvrđuje se sadržaj stručnog osposobljavanja osoba zaposlenih u gradskoj upravi. PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA za 2015.

Čitaj više

Odluka o primjeni materijalnih prava sukladno Pravilniku o radu službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Duge Rese

Na temelju članka 60. Statuta Grada Duge Rese i čl. 57. Pravilnika o radu službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Duge Rese ( Sl. glasnik 1/15 ), gradonačelnik donosi: ODLUKU o primjeni materijalnih prava sukladno Pravilniku o radu službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Duge Rese Cijelu objavu pročitajte ovdje

Čitaj više

Odluka o smanjenju plaća službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Duge Rese

Na temelju članka 9. st. 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 28/10 ) i Čl. 60. Statuta Grada Duge Rese gradonačelnik donosi: o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u gradskoj upravi ODLUKU Grada Duge Rese Cijelu odluku pročitajte ovdje

Čitaj više

Odluka o utvrđivanju prava na isplatu božićnica umirovljenicima slabijeg imovnog stanja

Na temelju članka 37. Socijalnog plana Grada Duge Rese za 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 12/13, 04/14 i 06/14)   i članka 4. Odluke gradonačelnika o isplati božićnica umirovljenicima slabijeg imovnog stanja od 08. prosinca 2014. godine,  pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove Grada Duga Rese, dana […]

Čitaj više

Odluka o isplati božićnica umirovljenicima slabijeg imovnog stanja

Na temelju članka 37. Socijalnog plana Grada Duge Rese za 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 12/13, 04/14 i 06/14) i članka 53. Statuta Grada Duge Rese (Službeni Glasnik Grada Duge Rese broj  02/13) Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 28. studenog 2014. godine donosibO  D  L  U  K  U o isplati božićnica umirovljenicima slabijeg […]

Čitaj više

Odluka o kapitalnoj pomoći tvrtki HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Karlovac

Na temelju članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13) i Odluke o izvršavanju proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/13 i 4/14) Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 17. prosinca 2014. godine donio je O  D   L  U  K  U o kapitalnoj pomoći tvrtki  HEP […]

Čitaj više

ZAKLJUČAK i odvoza otpada samopodizačem

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Urednički pročišćen tekst, Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 02/13), gradonačelnik Grada Duge Rese, dana 20.05.2014. donosi o davanju suglasnosti na prijedlog cijena […]

Čitaj više

ODLUKA o isplati sredstava učenicima koji su u akademskoj godini 2013./2014. ostvarili stručnu obuku u upravnim tijelima Grada Duge Rese

Na temelju članka 55. Pravilnika o radu službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 7/04, 7/09, 3/10) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 05. svibnja 2014. godine donosi ODLUKU o isplati sredstava učenicima koji su u akademskoj godini 2013./2014. ostvarili stručnu obuku u upravnim tijelima Grada Duge Rese […]

Čitaj više