GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRADSKI VIJEĆNIK JASMIN SARVAN – LISTA GRUPE BIRAČA

IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA U 2020. GODINI

Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine koji možete preuzeti ovdje. Obrazac IZ-D-RPA Izvješće o primljenim donacijama za financiranje redovne političke aktivnosti u razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020. možete preuzeti ovdje.

Čitaj više

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.GODINU PLAN PRIHODA:  5.000,00 kn  /     Grad Duga Resa PLAN RASHODA: 5.000,00 kn 2.a) Financiranje redovitih aktivnosti, kao i plan financijske pomoći Duga Resa, 15.01.2020.g. NK DUGA RESA 1929. dr. Ivana Banjavčića 7, OIB: 89158030444, MB: 02456265, Žiro račun: 2400008-1110122854, IBAN: HR2224000081110122854, e-mail adresa: nk.dugaresa.1929@gmail.com Navedeni NK klub 2019. godine obilježio je […]

Čitaj više

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2020. GODINU

Godišnji plan rada za 2020.godinu sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz Odbore i u Gradskom vijeću na realizaciji planova postavljenih za aktivnosti trajanja tijekom trajanja cijelog mandata. Dokument Godišnji plan rada za 2020. godinu možete preuzeti ovdje. Duga Resa, 15.01.2020.; Jasmin Sarvan

Čitaj više

IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA U 2019. GODINI

Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-31.12.2019. godine koji možete preuzeti ovdje. Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine koji možete preuzeti ovdje.

Čitaj više

PLAN RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2017-2021_OBJAVA 2019

Gradski vijećnik Jasmin Sarvan objavljuje Plan rada za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godine koji možete preuzeti ovdje. Duga Resa, 06.02.2019. ; Jasmin Sarvan

Čitaj više

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

Pregled prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine možete preuzeti ovdje. Dokument Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godinu možete preuzeti ovdje. Dokument Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (G-PR-IZ-NPF) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godinu možete preuzeti ovdje. Duga Resa, 25.01.2019. ; Jasmin Sarvan  

Čitaj više

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.GODINU PLAN PRIHODA:  5.000,00 kn  /     Grad Duga Resa PLAN RASHODA: 4.000,00 kn 2.a) Financiranje redovitih aktivnosti, kao i plan financijske pomoći MATICE UMIROVLJENIKA GRADA DUGA RESA, Jozefa Jeruzalema 2, OIB: 29246645418, MB: 03051544, IBAN: HR8624000081190253402. Navedena matica umirovljenika broji 430 članova, koji su sa svoje tri sekcije: hodaća nordijskog hodanja, sekcija […]

Čitaj više

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2019. GODINU

Godišnji plan rada za 2019.godinu sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz Odbore i u Gradskom vijeću na realizaciji planova postavljenih za aktivnosti trajanja tijekom trajanja cijelog mandata. Dokument Godišnji plan rada za 2019. godinu možete preuzeti ovdje. Duga Resa, 21.01.2019.; Jasmin Sarvan

Čitaj više

IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA U 2018. GODINI

Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-31.12.2018. godine koji možete preuzeti ovdje. Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-30.06.2018. godine koji možete preuzeti ovdje.

Čitaj više

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU PLAN PRIHODA:   1.142,47 kn / Grad Duga Resa PLAN RASHODA:          0,00 kn Nisam imao financijske redovne aktivnosti za period od 15.12.2017. do 31.12.2017. godine iz razloga što sam gradski vijećnik Grada Duge Rese postao tek 15.12.2017. godine kad sam prisegnuo. A gore navedena financijska sredstva […]

Čitaj više