GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRADSKI VIJEĆNIK JASMIN SARVAN – LISTA GRUPE BIRAČA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.GODINU PLAN PRIHODA:  5.000,00 kn  /     Grad Duga Resa PLAN RASHODA: 5.000,00 kn 2.a) Financiranje redovitih aktivnosti, kao i plan financijske pomoći Duga Resa, 15.01.2020.g. NK DUGA RESA 1929. dr. Ivana Banjavčića 7, OIB: 89158030444, MB: 02456265, Žiro račun: 2400008-1110122854, IBAN: HR2224000081110122854, e-mail adresa: [email protected] Navedeni NK klub 2019. godine obilježio je […]

Čitaj više

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2020. GODINU

Godišnji plan rada za 2020.godinu sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz Odbore i u Gradskom vijeću na realizaciji planova postavljenih za aktivnosti trajanja tijekom trajanja cijelog mandata. Dokument Godišnji plan rada za 2020. godinu možete preuzeti ovdje. Duga Resa, 15.01.2020.; Jasmin Sarvan

Čitaj više

IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA U 2019. GODINI

Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-31.12.2019. godine koji možete preuzeti ovdje. Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine koji možete preuzeti ovdje.

Čitaj više

PLAN RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2017-2021_OBJAVA 2019

Gradski vijećnik Jasmin Sarvan objavljuje Plan rada za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godine koji možete preuzeti ovdje. Duga Resa, 06.02.2019. ; Jasmin Sarvan

Čitaj više

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

Pregled prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine možete preuzeti ovdje. Dokument Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godinu možete preuzeti ovdje. Dokument Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (G-PR-IZ-NPF) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godinu možete preuzeti ovdje. Duga Resa, 25.01.2019. ; Jasmin Sarvan  

Čitaj više

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.GODINU PLAN PRIHODA:  5.000,00 kn  /     Grad Duga Resa PLAN RASHODA: 4.000,00 kn 2.a) Financiranje redovitih aktivnosti, kao i plan financijske pomoći MATICE UMIROVLJENIKA GRADA DUGA RESA, Jozefa Jeruzalema 2, OIB: 29246645418, MB: 03051544, IBAN: HR8624000081190253402. Navedena matica umirovljenika broji 430 članova, koji su sa svoje tri sekcije: hodaća nordijskog hodanja, sekcija […]

Čitaj više

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2019. GODINU

Godišnji plan rada za 2019.godinu sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz Odbore i u Gradskom vijeću na realizaciji planova postavljenih za aktivnosti trajanja tijekom trajanja cijelog mandata. Dokument Godišnji plan rada za 2019. godinu možete preuzeti ovdje. Duga Resa, 21.01.2019.; Jasmin Sarvan

Čitaj više

IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA U 2018. GODINI

Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-31.12.2018. godine koji možete preuzeti ovdje. Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-30.06.2018. godine koji možete preuzeti ovdje.

Čitaj više

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU PLAN PRIHODA:   1.142,47 kn / Grad Duga Resa PLAN RASHODA:          0,00 kn Nisam imao financijske redovne aktivnosti za period od 15.12.2017. do 31.12.2017. godine iz razloga što sam gradski vijećnik Grada Duge Rese postao tek 15.12.2017. godine kad sam prisegnuo. A gore navedena financijska sredstva […]

Čitaj više

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2017. GODINU

Godišnji plan rada za 2017. godinu sačinjava nastavak djelovanja aktivnosti, gdje je stao bivši član Nezavisne liste grupe birača, Zorana Vilovića, koji je svoj mandat stavio u mirovanje dana 09.10.2017. Budući da sam kao Gradski vijećnik prisegnuo tek krajem godine, točnije 15.12.2017. godine, tada sam i započeo svoje aktivnosti, kroz rad u Gradskom vijeću, radeći […]

Čitaj više