GRAD DUGA RESA|Službene stranice

JAVNA NABAVA

JAVNA NABAVA – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE PROMETNICE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području Grada Duge Rese sufinancirana je sredstvima Europske unije, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, kroz Mjeru 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive […]

Čitaj više

JAVNA NABAVA – NABAVA LOŽ ULJA ZA POTREBE ZGRADE GRADSKE UPRAVE, ŠPORTSKOG DOMA, PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA I DJEČJEG VRTIĆA

Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za provođenje postupka javne nabave i bagatelne nabave, ovlašten od strane naručitelja Pučko otvoreno učilište Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa a za potrebe zgrade Gradske uprave, Športskog doma, Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa, u postupku javne nabave na stranicama Elektroničkog oglasnika […]

Čitaj više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave opskrbe električnom energijom

Dana 12.07.2016. Grad DUga Resa donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave opskrbe električnom energijom. Odluku preuzmite ovdje.

Čitaj više

Postupak javne nabave “OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE” – Odgovor na upit i pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje

“PREDMET:   Odgovor na upit i pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje; –        Izmjena  troškovnika koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti „OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE“ ; E-MV-02/2016-3 –       Izmjena roka za dostavu ponuda Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da Grad Duga Resa kao javni Naručitelj […]

Čitaj više

POZIV NA NADMETANJE OPSKRBA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa je dana 1.06.2016.g. započeo sa pokretanjem otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti “OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE” – E-MV-02/2016-3 te dana 1.06.2016.g. objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave i Poziv za nadmetanje za sve zainteresirane gospodarske subjekte zajedno sa dokumentacijom za nadmetanje i specificiranim troškovnikom, a sve sa ciljem […]

Čitaj više

POKRENUT POSTUPAK DODJELE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Na temelju članka 19. i 21. Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 143/12), članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br: 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Duge Rese te Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na […]

Čitaj više

TRANSPARENTNA JAVNA NABAVA

Gradu Dugoj Resi dodijeljen je certifikat „Transparentna javna nabava“ zbog poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava te javne i transparentne objave na web stranicama. Certifikat „Transparentna javna nabava“ je garancija nadzornih mehanizama u postupcima javne nabave i provedbi javnih ugovora, te predstavlja jasnu sliku o provedbi postupaka nabave […]

Čitaj više

JAVNA NABAVA – NABAVA I UGRADNJA DIZALA ZA OSOBE S INVALIDITETOM UZ STUBIŠTE JAVNE ZGRADE GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa  dana 04. studenog 2014. godine sklopio je Ugovor o nabavi i ugradnji dizala za osobe s invaliditetom uz stubište javne zgrade Grada Duge Rese s gospodarskim subjektom PIEL d.o.o., Split, Palmotićeva 6, OIB 76120956111. Objavu sklopljenog ugovora u Narodnim novinama potražite ovdje. Grad Duga Resa objavljuje prvo objašnjenje dokumentacije za nadmetanje u […]

Čitaj više

JAVNA NABAVA ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Grad Duga Resa  dana 30. lipnja 2014. godine sklopio je Ugovor o opskrbi električnom energijom s gospodarskim subjektom HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb. Ulica grada Vukovara 37, OIB 63073332379. Objavu sklopljenog ugovora u Narodnim novinama potražite ovdje. Grad Duga Resa dana 22.05.2014. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za opskrbu električnom energijom. Objavu natječaja u […]

Čitaj više