GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NEZAVISNA LISTA MARKO GALOVIĆ

Financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 19. lipnja 2017. godine

Prema čl.  30. st. 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (N.N. br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16) Nezavisna lista grupe birača Marko Galović objavljuje financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 19. lipnja 2017. godine tj. do zatvaranja računa koje možete preuzeti ovdje.

Čitaj više

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

Financijski plan za 2017. godine Plan prihoda: 1.600,00 kn / Grad Duga Resa Plan rashoda: 19.330,00 kn / financiranje redovitih aktivnosti, kao i troškova izborne promidžbe nadolazećih izbora nezavisne liste grupe birača Marko Galović Marko Galović v. r. Duga Resa, 31.12.2016. g.

Čitaj više

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2017. GODINU

Godisnji plan rada za 2017. godine Godišnji plan rada za 2017. godinu sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz Odbore i u Gradskom vijeću na realizaciji planova postavljenih za aktivnosti tijekom trajanja cijelog mandata, kao i provođenje izborne promidžbe. Marko Galović v. r. Duga Resa, 31. 12. 2016. g.

Čitaj više

Financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Prema čl.  26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (N.N. br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16) Nezavisna lista grupe birača Marko Galović objavljuje financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine koje možete preuzeti ovdje.

Čitaj više

Financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Prema čl.  26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (N.N. br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst i 02/14 Odluke USRH, broj U-I-2986/2013) Nezavisna lista grupe birača Marko Galović objavljuje financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine koje možete preuzeti ovdje.

Čitaj više

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

Financijski plan za 2016. Plan prihoda: 5 000,00 kn / Grad Duga Resa Plan rashoda: 5 000,00 kn / financiranje redovitih aktivnosti nezavisne liste grupe birača Marko Galović Marko Galović v. r. Duga Resa, 29. 02. 2016. g.

Čitaj više

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2016. GODINU

Godišnji plan rada za 2016. godinu Godišnji plan rada za 2016. godinu sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz Odbore i u Gradskom vijeću na realizaciji planova postavljenih za aktivnosti tijekom trajanja cijelog mandata. Marko Galović v. r. Duga Resa, 29. 02. 2016. g.

Čitaj više

Financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Prema čl.  26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (N.N. br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14) Nezavisna lista grupe birača Marko Galović objavljuje financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine koje možete preuzeti ovdje.

Čitaj više

Financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Prema čl.  26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (N.N. br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14) Nezavisna lista grupe birača Marko Galović objavljuje financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine koje možete preuzeti ovdje

Čitaj više

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2015. GODINU

NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA MARKO GALOVIĆ GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2015. GODINU Godišnji plan rada za 2015. godinu sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz Odbore i u Gradskom vijeću na realizaciji planova postavljenih za aktivnosti tijekom trajanja cijelog mandata. Marko Galović v. r. Duga Resa, 30. 12. 2014. g.

Čitaj više