GRAD DUGA RESA|Službene stranice

ODLUKE

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave lož ulja za potrebe zgrade gradske uprave, Športskog doma, Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa

Na temelju članka 97. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 22. prosinca 2014. godine donosi slijedeću Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave lož ulja za potrebe zgrade gradske uprave, Športskog […]

Čitaj više

ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Obavještavamo zainteresirane građane , najmoprimce stanova u vlasništvu Republike Hrvatske da je Vlada Republike Hrvatske dne 28. 11. 2013. godine donijela Odluku o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske /NN  broj 144/2013/. Korisnici predmetnih stanova mogu podnijeti zahtjev za kupnju stana do 30. lipnja 2014. godine  i to Državnom  uredu za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, […]

Čitaj više