GRAD DUGA RESA|Službene stranice

POZIVI

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju jednog stana

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  /NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09/ i članka 60. Statuta Grada Duge Rese /Službeni glasnik Grada  Duge Rese broj 6/18 – pročišćeni tekst i 2/20/, gradonačelnik Grada Duge Rese dne  18. 12.  2020. godine  objavljuje J […]

Čitaj više

Javni poziv za upis djece u program predškole i Javni poziv za upis djece u program opće igraonice za pedagošku godinu 2020./2021.

Javni poziv za upis djece u program igraonice možete preuzeti ovdje. Zahtjev za upis u igraonicu možete preuzeti ovdje. Javni poziv za upis djece u program predškole možete preuzeti ovdje. Zahtjev za upis u predškolu možete preuzeti ovdje.  

Čitaj više

Poziv na 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duga Rese

Na temelju članka 87. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 05/09, 08/12, 09/12, 02/13, 08/13, 12/13, 02/14) predsjednik Gradskog vijeća Grada Duge Rese saziva 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duge Rese dana  10. prosinca  2015. godine (četvrtak)u 09,00 sati u gradskoj vijećnici Cijeli poziv preuzmite ovdje

Čitaj više

Poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duge Rese

Na temelju članka 87. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 05/09, 08/12, 09/12, 02/13, 08/13, 12/13, 02/14) predsjednik Gradskog vijeća Grada Duge Rese saziva 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duge Rese dana 12. studenog 2015. godine (četvrtak) u 09,00 sati u gradskoj vijećnici Poziv preuzmite ovdje

Čitaj više

Poziv na 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duga Rese

Na temelju članka 87. poslovnika Gradskog vijeća Grada Duga Resa (Službeni glasnik Grada Duga Resa 05/09, 08/12, 09/12, 02/13, 08/13, 12/13, 02/14 ) predsjednik Gradskog vijeća Grada Duga Rese saziva 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duga Rese dana 10. rujna 2015.(četvtak) u 9,00h u gradskoj vijećnici Poziv preuzmite OVDJE    

Čitaj više

Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duga Rese

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Duga Rese saziva 16 sjednicu 9. srpnja 2015. u 9.00h u gradskoj vijećnici. Cijeli poziv preuzmite ovdje

Čitaj više

Poziv na 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duge Rese

Na temelju članka 87. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 05/09, 08/12, 09/12, 02/13, 08/13, 12/13, 02/14) predsjednik Gradskog vijeća Grada Duge Rese saziva 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duge Rese dana 11. lipnja 2015. godine ( četvrtak ) u 09,00 sati u gradskoj vijećnici POZIV PREUZMITE OVDJE

Čitaj više

Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duge Rese

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Duge Rese održati će se dana 12. ožujka 2015. godine (četvrtak) u 09,00 sati. Poziv za sjednicu pogledajte ovdje

Čitaj više

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2015. GODINU

Obavještavaju se zainteresirane udruge koje djeluju na području Grada Duge Rese da je Karlovačka županija dana 30. siječnja 2015. objavila poziv za prijavu projekata udruga u Karlovačkoj županiji za 2015. godinu. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave, a javni poziv je objavljen u Večernjem listu 30. siječnja 2015. Tekst javnog poziva […]

Čitaj više

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ODRŽAVANJE SIGNALIZACIJE

Grad Duga Resa objavljuje poziv za dostavu ponuda za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije na području Grada Duge Rese za razdoblje od četiri godine. Dokumentaciju za nadmetanje preuzmite ovdje, a troškovnike ovdje. Rok za dostavu ponuda je 10. veljače 2015. godine

Čitaj više