DJEČJE GRADSKO VIJEĆE

Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 22. studenog 2018. godine donio je Odluku o raspisivanju izbora za I. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Duge Rese za mandatno razdoblje 2018.-2020. godine.
Dječje Gradsko vijeće Grada Duge Rese je institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Duge Rese koji im omogućava slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta življenja u gradu, upozorava gradsku vlast na probleme i predlaže rješenja od interesa za djecu.
Dječje gradsko vijeće čine po jedan predstavnik 4., 5., 6. i 7. razreda osnovnih škola Ivan Goran Kovačić i Vladimir Nazor odnosno Dječje gradsko vijeće broji ukupno osam vijećnika.

Na temelju provedenih izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća, održanih 06.12.2018., konstituiran je prvi saziv Dječjeg gradskog vijeća u sastavu:

1. EMA PAHANIĆ
2. ANAMARIJA SALOPEK
3. MATIJA MALOVIĆ
4. MATE BROZOVIĆ
5. MARIJA BANDULA
6. NOAH ŠPUNDAK
7. ANAMARIJA BIŠĆAN
8. ANTONIO BIŠĆAN

U tijeku su izbori za drugi saziv Dječjeg gradskog vijeća.

STATUT DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA
Statut Dječjeg gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.