DJEČJE GRADSKO VIJEĆE

Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 28. travnja 2021. godine donio je Odluku o raspisivanju izbora za II. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Duge Rese za mandatno razdoblje 2021.-2023. godine.

Dječje Gradsko vijeće Grada Duge Rese je institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Duge Rese koji im omogućava slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta življenja u gradu, upozorava gradsku vlast na probleme i predlaže rješenja od interesa za djecu.
Dječje gradsko vijeće čine po jedan predstavnik 4., 5., 6. i 7. razreda osnovnih škola Ivan Goran Kovačić i Vladimir Nazor odnosno Dječje gradsko vijeće broji ukupno osam vijećnika.

Na temelju provedenih izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća, 11. svibnja 2021. godine konstituiran je drugi saziv Dječjeg gradskog vijeća u sastavu:

1. Dina Zoretić
2. Petar Kušan
3. Ivano Livojević, mali gradonačelnik
4. David Matuzić
5. Gita Malović
6. Leni Milčić
7. Anja Kolić
8. Valentina Peraković

 

STATUT DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA
Statut Dječjeg gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

 

VIJESTI

SJEDNICA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

SJEDNICA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

KONSTITUIRAN JE II. SAZIV DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA I IZABRANA NOVA MALA GRADONAČELNICA

SJEDNICE


Godišnji plan aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća Grada Duge Rese za 2023. možete preuzeti ovdje.

Godišnji plan aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća Grada Duge Rese za 2022. možete preuzeti ovdje.

Zapisnik 8. sjednice Dječjeg gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

Zapisnik 7. sjednice Dječjeg gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

Zapisnik 6. sjednice Dječjeg gradskog vijeća možete preuzeti  ovdje.

Zapisnik 5. sjednice Dječjeg gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

Zapisnik 4. sjednice Dječjeg gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

Zapisnik 3. sjednice Dječjeg gradskog vijeća možete preuzeti ovdje

Zapisnik 2. sjednice Dječjeg gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

Zapisnik konstituirajuće sjednice Dječjeg gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.