Financiranje političkih stranaka

2024. 

Odluku o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Duge Rese  iz Proračuna Grada Duge Rese za 2024. a koju je Gradsko vijeće donijelo na 24. sjednici Gradskog vijeća održanoj 19.1.2024. možete preuzeti ovdje.

2023. 

Odluku o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Duge Rese  iz Proračuna Grada Duge Rese za 2023. a koju je Gradsko vijeće donijelo na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj 9.2.2023. možete preuzeti ovdje.

2022. 

Odluku o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Duge Rese  iz Proračuna Grada Duge Rese za 2022. a koju je Gradsko vijeće donijelo na 7. sjednici Gradskog vijeća održanoj 25.3.2022. možete preuzeti ovdje.

2021. 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i člana Gradskog vijeća Grada Duge Rese izabranog s liste grupe birača iz Proračuna Grada Duge Rese za 2021. godinu možete preuzeti ovdje.

Odluku o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i člana Gradskog vijeća Grada Duge Rese izabranog s liste grupe birača iz Proračuna Grada Duge Rese za 2021. godinu možete preuzeti ovdje.

2020.  

Sukladno članku 11. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 98/19) podnosi se Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2020. koju u otvorenom (excel tablica) obliku možete preuzeti ovdje, kao i Odluku o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka u 2020. koju možete preuzeti ovdje (word).