GRADSKA UPRAVA

STRUČNA SLUŽBA ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE, IMOVINU I DRUŠTVENO-KULTURNE DJELATNOSTI

privremena pročelnica: Martina Fudurić, mag.iur
e-mail: martina.fuduric@dugaresa.hr
telefon: 047 819 023, 819 022, 819 010, 819 011, 819 013, 819 020, 819 027

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO, GOSPODARSTVO, RAZVOJ I EU FONDOVE

privremeni pročelnik: Mladen Rakočević, d.i.a.
e-mail: mladen.rakocevic@dugaresa.hr
telefon: 047 819 026, 819 025, 819 005, 819 017

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU

privrmena pročelnica: Mira Fudurić Kurelić, univ.spec.oec.
E-mail: mira.fuduric.kurelic@dugaresa.hr
Telefon: 047 819 019, 819 018, 819 017

IZVJEŠTAJI O RADU GRADSKE UPRAVE

Dokumentacija o izvještajima rada gradske uprave po godinama.

IMENIK ZAPOSLENIKA