GRADSKE TVRTKE

Komunalno Duga Resa d.o.o. – tvrtka u 100% vlasništvu Grada

Djelatnost tvrtke se od 1. siječnja 2013. temelji na pružanju usluge javne vodoopskrbe i odvodnje, a time i na tradiciji pružanja te usluge od pedesetih godina prošlog stoljeća. Tvrtka je u 100% vlasništvu Grada Duge Rese
Adresa: Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa
Tel./faks: +385(0) 47 844 280
web: http://www.komunalno-dugaresa.hr
E-mail: info@komunalno-dugaresa.hr
Matični broj: 3173542
OIB: 26222996778

 

Čistoća Duga resa – tvrtka u većinskom vlasništvu Grada

Djelatnost tvrtke se razdvajanjem od tvrtke Komunalno Duga Resa od 1. siječanja 2013. temelji na pružanju usluge, skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, održavanja čistoće, održavanja javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja,održavanje javne rasvjete i tržnice na malo.
Misija tvrtke je poboljšati kvalitetu življenja svih stanovnika Grada Duge Rese na načelima održivog razvoja, kvalitetnim održavanjem čistoće, odlaganjem komunalnog otpada, održavanjem javnih površina i groblja, te obavljanjem ostalih komunalnih djelatnosti.
Čistoća Duga Resa d.o.o.
web: http://www.cistoca-dugaresa.hr/
Adresa: Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa
Tel./faks: +385(0) 47 843 048
E-mail: info@cistoca-dugaresa.hr