naslovna grad prijatelj
naslovna grad prijatelj

Gradske ustanove

Turistička zajednica područja Četiri rijeke sastavljena je od Grada Duge Rese, te Općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol, te Netretić. Nastali zajedničkom vizijom, misijom i ciljem lokalnih čelnika sa željom da područje na kojem se nalazi postane prepoznatljivo na turističkom tržištu, s vremenom i među vodećim destinacijama kontinentalnog turizma, te stalnom težnjom ka nečemu više.

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA ČETIRI RIJEKE
Park dr. F. Tuđmana 3, 47250 Duga Resa
OIB: 86236052428
Tel. +385 (47) 844-752
Mob.+385 (95) 976 5600
Mob. +385 (95) 3844 752
E-mail: info@tzp4rijeke.hr

Pučko otvoreno učilište Duga Resa je kulturna, prosvjetna,informativna i uslužna javna ustanova čiji je osnivač i vlasnik Grad Duga Resa.
Svoju djelatnost Učilište provodi kroz sljedeće programske aktivnosti:

  • prikazivanje kino filmova
  • organiziranje kazališnih, glazbenih i drugih kulturno-umjetničkih programa
  • organiziranje obrazovnih programa (tečajeva, programa osposobljavanja te verificiranih programa obrazovanja mladeži i odraslih).

U Učilištu tijekom godine kontinuirano djeluju i provode se sljedeće sekcije i tečajevi:

  • plesne radionice za djecu i odrasle
  • škola gitare
  • dramski studio
  • škola klavira

Pučko otvoreno učilište Duga Resa
Trg. sv. Jurja 3
47250 Duga Resa
Tel. 047/844-252
Fax. 047/844-240
E-mail: uciliste@ka.t-com.hr

DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA

Davne 1926. u Dugoj Resi su vlasnici „Tvornice predenja i tkanja“ organizirali za svoju djecu zabavište u kojem je radila „zabavija“. Ta ustanova je davala djeci osnove predškolskog odgoja, ali bez organizirane prehrane i djeca su najčešće cijeli dan bila na suhim obrocima, najčešće kruh i pecivo. Godine 1945. organiziran je jedan obrok hrane svaki dan u 10h, a tvornica je davala mlijeko i kruh. Djece je bilo 50-tak i svi su bili u jednoj grupi, nije bilo nikakvog priručnika za rad s djecom. Ogroman korak je učinjen izgradnjom zgrade jaslica. U rujnu 1948. godine su otvorene isključivo za djecu do tri godine starosti. Godine 1950. ustanova upošljava prvu odgojiteljicu. 1954. godine Pamučna industrija predaje ustanovu Općini Duga Resa na upravljanje pod nazivom „Dječje jaslice i obdanište Duga Resa“. Naziv je kasnije promijenjen u „Dječje jaslice i vrtić Duga Resa“. Vrlo je bitna 1981.godina jer se otvara još jedan objekt na Trgu hrvatskih mučenika. Treći objekt se otvara 16.12.2013. godine. U obnovljenom prostoru opremljen je moderan vrtić sa najsuvremenijom pedagoško – didaktičkom opremom. U jesen 2016. godine, 07. rujna završava priča o objektu „Resica“, djeca se useljavaju i na gornji kat. Današnji naziv ustanove je samo DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA.
Ravnateljica
Telefon: 047/ 704-124
E-mail: vrticdresa@gmail.com

Stručni suradnici (pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj)
Telefon: 047/844-547
E-mail (pedagog): pedagogdresa@gmail.com
E-mail (psiholog): psihologdresa@gmail.com
E-mail (zdravstveni voditelj): zdravstvenivoditeljdresa@gmail.com
Računovodstvo i tajništvo
Telefon: 047/841-110

web:http://www.vrtic-dugaresa.hr/

Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa nalazi se u samom centru grada u staroj stambenoj zgradi nazvanoj “Medved Zgrada” ili “Činovnički dom” na adresi Kasar 19. Knjižnica zauzima prostor od 230 četvornih metar (208 metara četvornih korisne površine). Ima tri odjela: Opći, Dječji i Studijski. Dječji odjel nastaje pripojenjem podrumskog prostora DIT-a 1998. g. (Društvo inženjera i tehničara Pamučne), a Studijski kupnjom privatnog stana veličine četrdesetak četvornih metara.
Na dan otvorenja 15. 11. 1925. knjižnični fond je iznosio 1.162 sveska, odnosno 1.062 naslova. Od samog početka knjižnica ima svog stalnog knjižničara, učitelja Vjekoslava Mohorića.
Odlukom skupštine općine 17. siječnja 1966. Narodna knjižnica Duga Resa postaje “knjižnicom u sastavu” Narodnog sveučilišta Duga Resa koje 1998. g. mijenja naziv u Pučko otvoreno učilište. Knjižnica po “sili zakona” 29. siječnja 2007. postaje samostalna ustanova pod nazivom Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa. Početkom 2011. g. informatizirana je posudba u knjižnici, a korisnici dobivaju nove, dizajnirane iskaznice.
Na dan 31. 12. 2020. knjižnica posjeduje 33694knjiga, 534 jedinice AB-građe (neknjižne građe).

Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa
Kasar 19, 47250 DUGA RESA
Tel: 047 / 841 491
Tel./fax: 047 / 844 550
E-mail: knjiznica.duga.resa@ka.t-com.hr