GRADSKO VIJEĆE

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Duge Rese, tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelovanja Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Duge Rese.

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA
Sukladno članku 128. Poslovnika Gradskog vijeća rad Gradskog Vijeća je javan. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Gradskoj službi zahtjev za prisustvovanjem (usmeno ili pismeno), uz predočenje osobne iskaznice. Predsjednik Vijeća će podnositelju zahtjeva u pravilu odobriti prisutvovanje sjednici Vijeća osim izuzetno ako postoje tehničke ili druge objektivne zapreke.

O radu Gradskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Grada. Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici o radu Gradskog vijeća objavljuju se na službenim web stranicama Grada.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

NAPOMENA: ne postoji ograničenje broja osoba koje mogu prisustvovati sjednici odnosno prisustvovati sjednici može najviše onoliko osoba koliko ima raspoloživih sjedećih mjesta u gradskoj vijećnici ili drugom prostoru u kojem se održava sjednica radnog tijela, a u vrijeme pandemije sukladno epidemiološkim mjerama.

Zainteresirane osobe za prisustvovanje sjednici mogu se prijaviti e-mailom na adresu grad-dugaresa@dugaresa.hr ili osobno. Prilikom prijave kao i dolaska na sjednicu tijela javne vlasti osoba je dužna ponijeti sa sobom identifikacijsku ispravu.

Neposredan uvid u rad tijela javne vlasti može se onemogućiti jedino kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu mora isključiti javnost odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama.

Više informacija o djelokrugu rada Gradskog vijeća možete potražiti u Statutu Grada Duge Rese kao i u Poslovniku Gradskog vijeća Grada Duge Rese .

 

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Duge Rese u mandatu 2021.-2025. godine su:

 

 1. MIROSLAV FURDEK – predsjednik Gradskog vijeća
 2. KARMEN BANJAVČIĆ
 3. MIJO IVANIĆ – prvi potpredsjednik Gradskog vijeća
 4. JASMIN SARVAN
 5. DRAŽEN PALAJSA
 6. LANA LEGEK
 7. IVAN PETRUNIĆ
 8. GORDANA PAHANIĆ
 9. JELENA ŠTEFANAC
 10. JOSIP VLAŠIĆ – drugi potpredsjednik Gradskog vijeća
 11. IVO BENIĆ
 12. ZVONKO BARANAŠIĆ
 13. IVA STIPANČIĆ BENIĆ
 14. MLADEN PALAJSA
 15. DRAŽEN BENKOVIĆ