GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Duge Rese, tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelovanja Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Duge Rese.

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA

Sukladno članku 128. Poslovnika Gradskog vijeća rad Gradskog Vijeća je javan. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Gradskoj službi zahtjev za prisustvovanjem (usmeno ili pismeno), uz predočenje osobne iskaznice. Predsjednik Vijeća će podnositelju zahtjeva u pravilu odobriti prisutvovanje sjednici Vijeća osim izuzetno ako postoje tehničke ili druge objektivne zapreke.

Više informacija o djelokrugu rada Gradskog vijeća možete potražiti u Statutu Grada Duge Rese  kao i u Poslovniku Gradskog vijeća Grada Duge Rese .

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Duge Rese su:

 • HDZ
 1. DIJANA ZADROVIĆ
 2. ZLATKO GRČIĆ
 3. VJEKOSLAV TUTEK
 4. MARIJO POPOVAČKI
 5. MATIJA KATIĆ
 6. LJILJANA GALIĆ
 • HSS
 1. BORNA GRGURIĆ
 2. MIROSLAV FURDEK
 3. MIJO IVANIĆ
 4. IVANA LIVOJEVIĆ
 5. ANĐELKO GRMAN
 6. BRANKO PRIMUŽAK
 • SDP
 1. IVAN MOGUŠ
 2. BRUNO KURELIĆ
 • ŽIVI ZID
 1. ZLATKO MATIČIĆ
 • KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Z. VILOVIĆA
 1. JASMIN SARVAN (Odlukom o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća donesenoj dana 15. prosinca 2017. godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese utvrđuje se da je s danom 09. listopada 2017. temeljem stavljanja mandata u mirovanje iz osobnih razloga, započelo mirovanje mandata člana Gradskog vijeća Grada Duge Rese Zorana Vilovića, te da je s tim danom započeo mandat člana Gradskog vijeća Grada Duge Rese Jasmina Sarvana, kao zamjene za Zorana Vilovića).
 • AKCIJA UMIROVLJENICI ZAJEDNO
 1. MARKO BENIĆ

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Duge Rese je IVAN MOGUŠ (SDP). Potpredsjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese su MIJO IVANIĆ (HSS) i LJILJANA GALIĆ (HDZ) .