Izbori 2021

DOPUNSKI IZBORI – RJEŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

DOPUNSKI IZBORI – RJEŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Dana 03.10.2021. održavaju se dopunski izbori za članove Županijske skupštine Karlovačke županije i to za predstavnika pripadnika srpske nacionalne manjine. Na osnovi članka 109., u svezi članka 68. stavak 2 Zakona o lokalnim izborima određena su biračka mjesta za...

ODLUKE O PRAVU NA NAKNADU I VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE

ODLUKE O PRAVU NA NAKNADU I VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Duge Rese donijelo je odluke o pravu na naknadu i visini troškova izborne promidžbe iz proračuna Grada Duge Rese kandidatima i političkim strankama na lokalnim izborima održanim u svibnju 2021. godine. Odluku o pravu na naknadu i...

KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGE RESE

KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGE RESE

Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Duge Rese 25. svibnja 2021. utvrdilo je i objavljuje rezultate izbora članova Gradskog...

Rezultati lokalnih izbora 2021.

Rezultati lokalnih izbora 2021.

REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGE RESE Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Duge Rese utvrdilo je i objavljuje...

OBAVIJEST O DEŽURSTVU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OBAVIJEST O DEŽURSTVU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

     REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA   GRAD DUGA RESA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO   GRADA DUGE RESE KLASA: 013-01/21-01/01 URBROJ: 2133/03-03/01-21- Duga Resa,   14. 5. 2021.  Godine O  B  A  V  I  J  E  S  T  Obavještavamo Vas da Gradsko izborno...

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 14. 4. 2021. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave kao i Odluku o raspisivanju Izbora za  općinske načelnike,...