IZVJEŠTAJI I PLANOVI

2024.

Plan rada Gradskog vijeća za 2024. godinu možete preuzeti ovdje.

2023.

Izvješće o radu Gradskog vijeća za 2023. godinu možete preuzeti ovdje.

2022.

Izvješće o radu Gradskog vijeća za 2022. godinu možete preuzeti ovdje.

Plan rada Gradskog vijeća za 2022. godinu možete preuzeti ovdje.

2021.

Izvješće o radu Gradskog vijeća za 2021. godinu možete preuzeti ovdje.

Plan rada Gradskog vijeća za 2021. godinu možete preuzeti ovdje.

2020.

Izvješće o radu Gradskog vijeća za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

Plan rada Gradskog vijeća za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

2019.

Izvješće o radu Gradskog vijeća za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

Plan rada Gradskog vijeća za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

2018.

Izvješće o radu Gradskog vijeća za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Plan rada Gradskog vijeća za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

2017

Plan rada Gradskog vijeća za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

2016.

Izvještaj  o radu Gradskog vijeća za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Plan rada Gradskog vijeća za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

2015.

Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.