GRAD DUGA RESA|Službene stranice

POSTUPCI

JAVNA NABAVA RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG RADNOG MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

Grad Duga Resa dana 16.07.2020. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola Grada Duge Rese, E-MV-03/2020.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2020/S 0F2-0026657 koji možete preuzeti ovdje.