naslovna grad prijatelj
naslovna grad prijatelj

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2022. GODINI

svi 17, 2022

Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 11. svibnja 2022. godine donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za dodjelu fin. potpora za progamske aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2022. godini koju možete preuzeti ovdje.

Rješenje o ispravku greške u Odluci

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Rješenje o ispravku greške u pozivu

Rješenje o ispravku greške u pozivu II

Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva je 45.000,00 kn od čega je 20.000,00 kn namijenjeno za programske aktivnosti udruga u kulturi koje nemaju sjedište na području Grada, ali se aktivnost odvija na područja Grada, 10.000,00 kn za programske aktivnosti udruga u kulturi s područja Grada, 10.000,00 kn za provedbu aktivnosti udruga na području Grada i 5.000,00 kn za provedbu aktivnosti udruga u sportu koje nemaju sjedište na području Grada gdje se aktivnost provodi.

Javni poziv je otvoren do iskorištenosti sredstava.

Obrazac prijave sa specifikacijom troškova možete preuzeti ovdje.

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje

Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka možete preuzeti ovdje.

Odluku gradonačelnika o dodjeli financijskih potpora za programske aktivnosti udruga u 2022.godini možete preuzeti ovdje.

Moglo bi vas zanimati

Javni poziv za prepoznavanje u svrhu povrata nađenog predmeta

Javni poziv za prepoznavanje u svrhu povrata nađenog predmeta

U Policijskoj postaji Duga Resa nalaze se pronađeni bicikli i motocikl čiji vlasnici su nepoznati, a koji su pronađeni na području Policijske postaje Duga Resa. Policijska postaja raspisala je Javni poziv za prepoznavanje u svrhu povrata nađenog predmeta a koji popis...