JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2022. GODINI

svi 17, 2022

Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 11. svibnja 2022. godine donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za dodjelu fin. potpora za progamske aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2022. godini koju možete preuzeti ovdje.

Rješenje o ispravku greške u Odluci

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Rješenje o ispravku greške u pozivu

Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva je 45.000,00 kn od čega je 20.000,00 kn namijenjeno za programske aktivnosti udruga u kulturi koje nemaju sjednište na području Grada, 10.000,00 kn za programske aktivnosti udruga u kulturi s područja Grada, 15.000,00 kn za programske aktivnosti udruga koje nemaju sjedište na području Grad od čega 5.000,00 kn za udruge u sportu.

Javni poziv je otvoren do iskorištenosti sredstava.

Obrazac prijave sa specifikacijom troškova možete preuzeti ovdje.

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje

Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka možete preuzeti ovdje.

Moglo bi vas zanimati

9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

9. sjednica Gradskog vijeća zakazana je za 8. srpnja 2022. godine u 9h. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje. (word dokument ovdje)