naslovna grad prijatelj
naslovna grad prijatelj

Jednostavna nabava

Pravilnik

Gradsko vijeće na 14 . sjednici održanoj dana 9. veljače 2023. godine donijelo je Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave koji možete preuzeti (word dokument) ovdje.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i članka 47. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 2/21) Gradsko vijeće na 34 . sjednici održanoj dana 26. veljače 2021. godine donijelo je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave. 

Ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn bez PDV-a i za nabavu radova  procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn bez PDV-a, za koju ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi.

 

Nabava opreme, alata za spašavanje, baterijskog alata, radio veza,strujnog agregata,motorne pile i nabava opreme za spašavanje iz dubina i sa visina koja je oštećena i uništena na vatrogasnim intervencijama iza 29.12.2020. (1.1. i 1.3.),  JN-01/2022.

Nabava opreme, alata za spašavanje, baterijskog alata, radio veza,strujnog agregata,motorne pile i nabava opreme za spašavanje iz dubina i sa visina koja je oštećena i uništena na vatrogasnim intervencijama iza 29.12.2020. (1.1. i 1.3.),  JN-01/2022.

Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu za naručitelja Dobrovoljno vatrogasno društvo Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Nabava opreme, alata za spašavanje, baterijskog alata, radio veza,strujnog agregata,motorne pile i nabava opreme...

read more
Nabava opreme, alata za spašavanje, baterijskog alata, radio veza,strujnog agregata,motorne pile i nabava opreme za spašavanje iz dubina i sa visina koja je oštećena i uništena na vatrogasnim intervencijama iza 29.12.2020. (1.1. i 1.3.),  JN-01/2022

Nabava opreme, alata za spašavanje, baterijskog alata, radio veza,strujnog agregata,motorne pile i nabava opreme za spašavanje iz dubina i sa visina koja je oštećena i uništena na vatrogasnim intervencijama iza 29.12.2020. (1.1. i 1.3.),  JN-01/2022

Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu za naručitelja Dobrovoljno vatrogasno društvo Duga Resa poništio je dana 15. rujna 2022. postupak jednostavne nabave – Nabava opreme, alata za spašavanje, baterijskog alata, radio veza,strujnog...

read more
JEDNOSTAVNA NABAVA – Sanacija opasnih mjesta, JN-89/2022

JEDNOSTAVNA NABAVA – Sanacija opasnih mjesta, JN-89/2022

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Sanacija opasnih mjesta - Zamjena postojeće opreme i nadogradnja sustava na raskrižju Jozefinske ulice i Trga Sv.Jurja, Jelačićeve ulice kod Osnovne škole i poboljšanje prometno-tehničkih uvjeta na...

read more
JEDNOSTAVNA NABAVA –  Nabava osobnog automobila, JN-57/2022

JEDNOSTAVNA NABAVA – Nabava osobnog automobila, JN-57/2022

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Nabava osobnog automobila, JN-57/2022 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda, Troškovnik i Tehničke specifikacije zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce...

read more
JEDNOSTAVNA NABAVA – Nabava osobnog automobila, JN-87/2021 

JEDNOSTAVNA NABAVA – Nabava osobnog automobila, JN-87/2021 

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Nabava osobnog automobila, JN-87/2021 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda, Troškovnik i Tehničke specifikacije zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce...

read more