GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Jednostavna nabava

POSTUPCI

JEDNOSTAVNA NABAVA – Sanacija krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa JN-86/2020.

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave –  Sanacija krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-86/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, te Troškovnik preuzmite ovdje. Rok za dostavu ponuda […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – Defibrilator – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-60/2020.

Grad Duga Resa dana 08.09.2020. godine sklopio je Ugovor o nabavi robe – Defibrilator – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-60/2020 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem KARDIAN d.o.o., Ul. Hondlova 2/9, 10000 Zagreb, OIB 17406113186. Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – Šator sa opremom za privremen smještaj evakuiranih – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-68/2020.

Grad Duga Resa dana 11.09.2020. godine sklopio je Ugovor o nabavi robe – Šator sa opremom za privremen smještaj evakuiranih – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-58/2020 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem MISTAR d.o.o., Novska 24, 10000 Zagreb, OIB 44816778493. Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – Promotivno – edukativni animirani filmovi – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-68/2020.

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave –– Promotivno – edukativni animirani filmovi  projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-68/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda, Troškovnik, Projektni zadatak te Knjigu standarda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje […]

JEDNOSTAVNA NABAVA – Nabava opreme za dječja igrališta, JN-61/2020

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Nabava opreme za dječja igrališta, JN-61/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje te Troškovnik preuzmite ovdje Rok za dostavu ponuda je do 22. srpnja 2020. godine do […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – Promotivni materijal – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-34/2020

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Promotivni materijal – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-34/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda, Troškovnik svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, Troškovnik preuzmite ovdje, Projektni zadatak preuzmite ovdje […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – Izvođenje radova na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, JN-18/2020.

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Izvođenje radova na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, JN-18/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, Troškovnik preuzmite ovdje. Rok za dostavu ponuda je do 08. lipnja 2020. godine […]

0 comments

„Vanjski stručnjak za podučavanje i mentoriranje, JN-79/2020 u sklopu provedbe pilot projekta DelFin CE 1374 programa Interreg Središnja Europa 2014.-2020.“

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 08. lipnja 2020. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – Program zaštite kulturnog dobra Gornji mlin i most

Grad Duga Resa dana 22. studenog 2019. godine objavljuje ponovo Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Program zaštite kulturnog dobra Gornji mlin i most, JN-76/2019. Rok za dostavu ponuda je 27. studenog 2019. godine do 12:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda. Tekst i tražene obrasce Poziva za […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – IZRADA WEB STRANICE I STRANICE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA-PROJEKT HITRO SI-HR445 U SKLOPU PROGRAMA SURADNJE INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA, E-JN-24/2019

Grad Duga Resa dana 13.06.2019. godine sklopio je Ugovor o pružanju usluge- Izrada web stranice i stranice  na društvenim mrežama – projekt HITRO SI – HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V – A Slovenija Hrvatska 2014.-2020 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem OLVERSE, obrt za usluge informacijskog društva, Trpanjska 6, 31000 Osijek, OIB 65862106666. Grad Duga Resa […]

JEDNOSTAVNA NABAVA – NABAVA OPREME ZA DJEČJA IGRALIŠTA PO MJESNIM ODBORIMA

Grad Duga Resa dana 10.05.2019. godine sklopio je Ugovor o isporuci robe za nabavu opreme za dječja igrališta po Mjesnim odborima s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem KOVA d.o.o., Ulica braće Radić 122 b, 10410 Velika Gorica, OIB 31948370674. Grad Duga Resa dana 18. travnja 2019. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Nabava […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – IZGRADNJA NOGOSTUPA U RIJEČKOJ ULICI – MO STARA SELA

Grad Duga Resa dana 07.05.2019. godine sklopio je Ugovor o izvođenju radova izgradnje nogostupa u Riječkoj ulici – MO Stara Sela s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem NISKOGRADNJA d.o.o., Prilaz Kozjači 13, 47000 Karlovac, OIB 69562759651. Grad Duga Resa dana 04.04.2019. godine objavljuje postupak jednostavne nabave Izgradnje nogostupa u Riječkoj ulici – MO Stara Sela, E-JN-48/2019. Poziv […]

JEDNOSTAVNA NABAVA – III. IZMJENE I DOPUNE PPUG DUGE RESE

Grad Duga Resa dana 12.03.2019. godine ponovno objavljuje postupak jednostavne nabave Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese, E-JN-59/2019-6. Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave možete preuzeti ovdje. Troškovnik možete preuzeti ovdje , te Odluku o izradi III. izmjena i dopuna PPUG Duge Rese ovdje. Rok za dostavu ponuda […]

JEDNOSTAVNA NABAVA – VANJSKI STRUČNJAK ZA IZRADU PLANA DJELOVANJA ZAJEDNIČKOG PREKOGRANIČNOG TIMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA-PROJEKT HITRO SI-HR445 U SKLOPU PROGRAMA SURADNJE INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA

Grad Duga Resa pokrenuo je 05. ožujka 2019. postupak jednostavne nabave Vanjski stručnjak za izradu Plana djelovanja zajedničkog prekograničnog tima zaštite i spašavanja-projekt HITRO SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska. Rok za dostavu ponude je 13. ožujka 2019. godine u 12:00 sati , što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda. […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – IZRADA VIZUALNOG IDENTITETA – PROJEKT HITRO SI-HR445 U SKLOPU PROGRAMA SURADNJE INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA

Grad Duga Resa pokrenuo je 01. ožujka 2019. postupak jednostavne nabave Izrada vizualnog identiteta – projekt HITRO SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska, E-JN-23/2019-4. Rok za dostavu ponude je 07. ožujka 2019. godine u 12:00 sati , što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda. Tekst i tražene obrasce Poziva za dostavu ponuda […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA IZRADE OGRADE NA VANJSKOM IGRALIŠTU SPORTSKOG DOMA – PONOVLJENI POZIV

Grad Duga Resa dana 10.09.2018.godine ponovno je pokrenuo postupak jednostavne nabave – Izrada ograde na vanjskom igralištu Sportskog doma, E-JN-71/2018-10. Rok za dostavu ponuda je 17. rujna 2018. godine do 10:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda. Tekst i tražene obrasce Poziva za dostavu ponuda preuzmite ovdje, a troškovnik ovdje.

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA IZRADE OGRADE NA VANJSKOM IGRALIŠTU SPORTSKOG DOMA

Gradonačelnik Grada Duge Rese je dana 05.09.2018. donio Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave zbog toga što nije pristigla niti jedna ponuda, te će ponovno pokrenuti postupak za predmetnu nabavu. Grad Duga Resa dana 17.08.2018.godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Izrada ograde na vanjskom igralištu Sportskog doma, E-JN-71/2018-9. Rok za […]

JEDNOSTAVNA NABAVA – NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa je dana 27.07.2018.. godine sklopio  Ugovor za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola Grada Duge Rese s gospodarskim subjektom NARODNE NOVINE d.d., Savski Gaj XIII. put 6, 10000 Zagreb, OIB 64546066176. Grad Duga Resa dana 28.06.2018.godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Nabava radnih bilježnica za učenike […]

0 comments

BAGATELNA NABAVA UREDSKOG MATERIJALA I TONERA

Grad Duga Resa dana 18.03.2014. godine nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o nabavi i isporuci uredskog materijala  s gospodarskim subjektom Lin trgovina d.o.o., Vlatka Mačeka 26, 47 000 Karlovac, te Ugovor o nabavi i isporuci tonera i tinti s gospodarskim subjektom Narodne novine d.d., Savski Gaj, XIII. put, 10 000 Zagreb.

Grad Duga Resa objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave uredskog materijala i tonera. Rok za dostavu ponuda je 05.ožujka 2014. godine.

Tekst poziva možete preuzeti ovdje, troškovnik uredskog materijala ovdje te troškovnik tonera ovdje.