GRADSKI VIJEĆNIK JASMIN SARVAN – LISTA GRUPE BIRAČA
IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA U 2021.

IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA U 2021.

Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-05.05.2021. godine zajedno s obrascem IZ-D Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01. do 05.05.2021. koje možete preuzeti ovdje.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

Pregled prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01. do 05.05.2021. godine možete preuzeti ovdje. Dokument Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za razdoblje od 01.01. do 05.05.2021. godinu možete preuzeti ovdje. Dokument Godišnji financijski izvještaj o...

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Pregled prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine možete preuzeti ovdje. Dokument Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godinu možete preuzeti ovdje. Dokument Godišnji financijski izvještaj o primicima i...

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2021. GODINU

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2021. GODINU

Godišnji plan rada za prvih pet mjeseci 2021.godine (jer su u mjesecu svibnju lokalni izbori) sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz rad Odbora i rad u Gradskom vijeću te radeći na realizaciji planova i ciljeva postavljenih za aktivnosti...

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.GODINU PLAN PRIHODA:  2.000,00 - 2.500,00 kn  /     Grad Duga Resa PLAN RASHODA: 2.000,00 - 2.500,00 kn 2.a) Financiranje redovitih aktivnosti, kao i plan financijske pomoći Duga Resa, 27.01.2021.g. ŽENSKI...

IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA U 2019. i 2020.

IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA U 2019. i 2020.

Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine koji možete preuzeti ovdje. Obrazac IZ-D-RPA Izvješće o primljenim donacijama za financiranje redovne političke aktivnosti u razdoblju od 01.01.2020. do...

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.GODINU PLAN PRIHODA:  5.000,00 kn  /     Grad Duga Resa PLAN RASHODA: 5.000,00 kn 2.a) Financiranje redovitih aktivnosti, kao i plan financijske pomoći Duga Resa, 15.01.2020.g. NK DUGA RESA 1929. dr. Ivana...

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2020. GODINU

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2020. GODINU

Godišnji plan rada za 2020.godinu sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz Odbore i u Gradskom vijeću na realizaciji planova postavljenih za aktivnosti trajanja tijekom trajanja cijelog mandata. Dokument Godišnji plan rada za 2020. godinu...

IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA U 2019. GODINI

IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA U 2019. GODINI

Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-31.12.2019. godine koji možete preuzeti ovdje. Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine koji možete preuzeti...

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

Pregled prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine možete preuzeti ovdje. Dokument Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godinu možete preuzeti ovdje. Dokument Godišnji financijski izvještaj o primicima i...

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.GODINU PLAN PRIHODA:  5.000,00 kn  /     Grad Duga Resa PLAN RASHODA: 4.000,00 kn 2.a) Financiranje redovitih aktivnosti, kao i plan financijske pomoći MATICE UMIROVLJENIKA GRADA DUGA RESA, Jozefa Jeruzalema 2,...

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2019. GODINU

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2019. GODINU

Godišnji plan rada za 2019.godinu sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz Odbore i u Gradskom vijeću na realizaciji planova postavljenih za aktivnosti trajanja tijekom trajanja cijelog mandata. Dokument Godišnji plan rada za 2019. godinu...

IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA U 2018. GODINI

IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA U 2018. GODINI

Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-31.12.2018. godine koji možete preuzeti ovdje. Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-30.06.2018. godine koji možete preuzeti...

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU PLAN PRIHODA:   1.142,47 kn / Grad Duga Resa PLAN RASHODA:          0,00 kn Nisam imao financijske redovne aktivnosti za period od 15.12.2017. do 31.12.2017. godine iz razloga što sam gradski vijećnik...

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2017. GODINU

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2017. GODINU

Godišnji plan rada za 2017. godinu sačinjava nastavak djelovanja aktivnosti, gdje je stao bivši član Nezavisne liste grupe birača, Zorana Vilovića, koji je svoj mandat stavio u mirovanje dana 09.10.2017. Budući da sam kao Gradski vijećnik prisegnuo tek krajem godine,...

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.GODINU PLAN PRIHODA:  5.000,00 kn  /     Grad Duga Resa PLAN RASHODA: 5.000,00 kn 2.a) Financiranje redovitih aktivnosti, kao i plan uređenja pročelja zida, garaža cca 30 m2 (slikovnim grafitima) na Trgu kralja...

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2018. GODINU

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2018. GODINU

Godišnji plan rada za 2018.godinu sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz Odbore i u Gradskom vijeću na realizaciji planova postavljenih za aktivnosti trajanja tijekom trajanja cijelog mandata. Dokument Godišnji plan rada za 2018. godinu...