naslovna grad prijatelj
naslovna grad prijatelj
Natječaji
NATJEČAJI ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA DUGE RESE

NATJEČAJI ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA DUGE RESE

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za radno mjesto – viši stručni suradnik – glavni knjigovođa, vježbenik dana 19.5.2022. objavljuje Izvješće o provedenom postupku koje možete preuzeti ovdje te Odluku o poništenju Javnog natječaja koju možete preuzeti ovdje ...

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU, A KOJE SU OSTVARILE  FINANCIJSKU POTPORU FONDOVA EU I DRUGIH DONATORSKIH I SPONZORSKIH TIJELA U 2022. GODINI

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU, A KOJE SU OSTVARILE FINANCIJSKU POTPORU FONDOVA EU I DRUGIH DONATORSKIH I SPONZORSKIH TIJELA U 2022. GODINI

Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 21. veljače 2022. godine donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekta udruga od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i...

NATJEČAJ ZA PRODAJU AUTOMOBILA Renault Megan

NATJEČAJ ZA PRODAJU AUTOMOBILA Renault Megan

Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Duge Rese, oznake Klasa: 031-06/22-01/01, Urbroj: 2133/03-01/04-22-  od 17.02. 2022.god. Stručno povjerenstvo objavljuje Natječaj za prodaju automobila Renault Megan.  

NATJEČAJ ZA PRODAJU AUTOMOBILA

NATJEČAJ ZA PRODAJU AUTOMOBILA

Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Duge Rese, oznake Klasa: 023-08/21-01/09, Urbroj: 2133/03-01/04-22-  od 04. 01.2022.god. Stručno povjerenstvo objavljuje: Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda radi odabira najpovoljnije ponude za prodaju osobnog automobila...

POTPORE ZA ULAGANJA U MALA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

POTPORE ZA ULAGANJA U MALA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

Objavljen je novi natječaj iz Programa ruralnog razvoja za tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Cilj natječaja je dodjela bespovratnih sredstava poljoprivrednicima kako bi lakše unaprijedili svoje poslovanje. Prijave se zaprimaju...

OBJAVLJENA DVA LAG NATJEČAJA ZA POLJOPRIVREDNIKE

OBJAVLJENA DVA LAG NATJEČAJA ZA POLJOPRIVREDNIKE

Ovim putem vas želimo obavijestiti kako je Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis  4. listopada 2021. objavila dva LAG Natječaja za provedbu podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, i to 6. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.4. “Restrukturiranje,...

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU  A KOJE SU OSTVARILE FINANCIJSKU POTPORU FONDOVA EU I DRUGIH DONATORSKIH I SPONZORSKIH TIJELA U 2021. GODINI

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU  A KOJE SU OSTVARILE FINANCIJSKU POTPORU FONDOVA EU I DRUGIH DONATORSKIH I SPONZORSKIH TIJELA U 2021. GODINI

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje...